EF » EFnet » Novice » Nagradni razpis Slovenske izvozne družbe, d.d.

Nagradni razpis Slovenske izvozne družbe, d.d.

03.01.2007

Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana je objavila nagradni razpis za študijska dela s področja zavarovanja in financiranja izvoza, na katerem so s svojimi deli sodelovale tudi študentke in študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani z dodiplomskega in podiplomskega študija.

Komisija za raziskovalno delo SID je pregledala in ocenila prejeta študijska dela. Med nagrajenimi deli sta tudi študijski nalogi študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani:

- g. Mitja Mavko – magistrsko delo: »Uradna razvojna pomoč in Slovenjija«;
- g. Matjaž Mušič – diplomsko delo: »Zavarovanja slovenskih investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki pri Slovenski izvozni družbi d.d.«.

Nagrajencema čestitamo. Vsem študentkam in študentom, ki so sodelovali na razpisu, se Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d., hkrati zahvaljuje za njihovo sodelovanje in študente ter njihove mentorje tudi v prihodnje vabi, da se še naprej posvečajo zanimivim strokovnim temam, ki so povezane z zavarovanjem in financiranjem izvoza ter drugimi področji, ki bodo po 1.1.2007 zaradi preoblikovanja SID v banko še posebej opredeljena pri njihovem naslednjem nagradnem razpisu, ki bo objavljen januarja 2007.


Related news

Publish your comment: