EF » EFnet » Novice » Okrogla miza o reformi evropskega proračuna

Okrogla miza o reformi evropskega proračuna

09.05.2007

Ekonomska fakulteta je v sodelovanju z Službo vlade za evropske zadeve (SVEZ) in Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji pripravila okroglo mizo o reformi evropskega proračuna, na kateri je sodelovalo 65 strokovnjakov iz akademskih krogov in državnih uprav držav članic ter iz Evropske komisije. Okroglo mizo so otvorili Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave, Janez Lenančič, državni sekretar za evropske zadeve in prof. dr. Maks Tajnikar, dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Okrogla miza je bila sestavni del rednih aktivnosti Projektne skupine za reformo proračuna EU, ki jo je novembra 2006 ustanovila Služba Vlade RS za evropske zadeve. Mandat skupine pod vodstvom prof. dr. Mojmira Mraka z Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je tudi moderiral celodnevni potek okrogle mize, je celovito analizirati odhodkovno in prihodkovno stran proračuna EU ter pripraviti možne scenarije za proračun EU po letu 2013. Poudarki iz razprave bodo prestavljali pomemben prispevek za pripravo zaključnega poročila, ki naj bi ga Projektna skupina pripravila do letošnje jeseni.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: