EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Konferenca Globalna finančna kriza in slovensko gospodarstvo

Konferenca Globalna finančna kriza in slovensko gospodarstvo

12.12.2008,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Zvezo ekonomistov Slovenije organizirala konferenco Globalna finančna kriza in slovensko gospodarstvo, ki je potekala v Veliki dvorani Ekonomske fakultete. Namen konference je bil prispevek k oblikovanju optimalnih ekonomskih politik za reševanje posledic krize. Program dogodka je bil osredotočen na naslednje teme: razsežnosti svetovne finančne krize ter implikacije na realni sektor in javne finance; nova institucionalna ureditev financ na svetovni in evropski ravni; posledice krize za slovenski finančni sistem in ukrepi za njeno preseganje ter nabor ukrepov za preseganje krize realnega sektorja v Sloveniji.

Udeležence konference je najprej nagovoril Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete. Nato je sledil prvi del, ki ga je vodil Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta, s prispevki pa so sodelovali:
- Vitor Gaspar, BEPA, Evropska komisija: Evropski načrt za oživitev gospodarstva
- Boštjan Vasle; UMAR: Prenos finančne krize v slovensko gospodarstvo
- Alenka Bratušek, Primož Čuček, Slaven Micković; Ministrstvo za finance: Vloga fiskalne politike v času recesije
- Tomaž Košak in Božo Jašovič, Banka Slovenije: Vpliv finančne krize na slovenski bančni sistem.

Po odmoru je sledila okrogla miza, ki jo je moderiral Bogomir Kovač,Ekonomska fakulteta. Na njej so sodelovali:
- Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo
- Cvetka Selšek, SKB – Societe Generale
- France Arhar, Unicredit banka Ljubljana
- Žiga Debeljak, Mercator
- Viljem Pšeničny, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
- Jože Pavlič Damijan, Ekonomska fakulteta.

V drugem delu, ki ga je vodil Neven Borak, Zveza ekonomistov Slovenije, so s prispevki sodelovali:
- Viljem Merhar, upok. prof.: Reafirmacija keynesianske države blaginje
- Neven Borak, FDV: Okvir ekonomske politike
- Vladimir Lavrač, IER: Globalna finančna kriza in članstvo v EMU
- Sebastjan Strašek, Timotej Jagrič, Nataša Špes, EPF Maribor: Globalna finančna kriza v kontekstu asimetrične informiranosti in mentalitete mehurčka
- Janez Barle, NLB, in Anton Žunič, Factor banka: Globalna finančna kriza z vidika upravljanja tveganj
- Marko Košak, Ekonomska fakulteta, in Tomaž Košak, Banka Slovenije: Uporaba sistema dinamičnih rezervacij za preprečevanje procikličnosti v kreditni aktivnosti bank
- Primož Dolenc in Igor Stubelj, Fakulteta za management Koper: Kriza drugorazrednih posojil in njihov vpliv na dobičke izbranih slovenskih bank
- Matevž Raškovič, Ekonomska fakulteta v Ljubljani: Vloga SID – Slovenske izvozne in razvojne banke v luči globalne finančne krize v Sloveniji: zapolnjevanje tržnih vrzeli in odpravljanje tržnih nepravilnosti
- Aleš Berk Skok in Igor Lončarski, Ekonomska fakulteta v Ljubljani: Financiranje majhnih in srednje velikih podjetij v Sloveniji – vpliv finančne krize in možne rešitve.

Vse prispevke si lahko pogledate na naslednji povezavi:

-zbornik.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: