EF » EFnet » Novice » Izid znanstvene monografije »Pot v podjetništvo: s.p. ali d.o.o.«

Izid znanstvene monografije »Pot v podjetništvo: s.p. ali d.o.o.«

07.05.2010

Izid znanstvene monografije »Pot v podjetništvo: s.p. ali d.o.o.«

Obveščamo vas, da je pri GV Založbi izšla znanstvena monografija z naslovom »Pot v podjetništvo: s.p. ali d.o.o.« avtorjev Jake Cepca in Matevža Raškovića z Ekonomske fakultete v Ljubljani ter Tjaše Ivanc in Urške Kežmah s Pravne fakultete v Mariboru. Kratek komentar k knjigi so prispevali tudi prof. dr. Marko Jaklič, prof. dr. Maja Makovec Brenčič in vrhovni sodnik svetnik ter vodja Gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS gospod Vladimir Balažic.

Delo Pot v podjetništvo, s.p. ali d.o.o. v okviru pravno-ekonomske primerjave položaja pravic ter obveznosti podjetnika v okviru enoosebne d.o.o. ali s.p. ne vključuje zgolj davčni vidik in izračune, temveč tudi vidik socialne varnosti, kar predstavlja novost v slovenskem prostoru. Znanstvena monografija je ob tem tudi pregleden priročnik za bodoče in obstoječe podjetnike, saj vsebuje obravnavno številnih in aktualnih pravno ekonomskih vprašanj. Delo je torej namenjeno zelo širokemu krogu bralcev, saj je na eni strani zasnovano izredno praktično in ilustrativno, na drugi strani pa tudi poglobljeno analizira številne teoretične vidike pozitivnopravne ureditve opravljanja podjetniške aktivnosti.

Več informacij o knjigi lahko dobite na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: