EF » EFnet » Novice » Uspešno zaključeni seminarji CISEF-a

Uspešno zaključeni seminarji CISEF-a

09.06.2011

Seminar Optimizacija in financiranje obratnega kapitala

V Cisefu je 25. in 26. maja 2011 potekal seminar Optimizacija in financiranje obratnega kapitala. Vodil ga je doc. dr. Aleš Berk Skok z Ekonomske fakultete, ki je predstavil politike financiranja obratnega kapitala in cikel denarja, v drugem delu pa se je mag. Matjaž Petrič, finančni direktor podjetja Roche farmacevtska družba d.o.o., osredotočil na terjatve. Udeleženci so pohvalili zanimivo predstavitev teme seminarja in poslovnih primerov iz prakse.

Seminar z delavnico Analiza bilanc 2

30. in 31. maja 2011 je v Cisefu potekal seminar z delavnico Analiza bilanc 2 pod vodstvom doc. dr. Aljoša Valentinčiča z Ekonomske fakultete, ki je predstavil uporabo kazalnikov P/E in P/B v finančni analizi. Prof. dr. Sergeja Slapničar z Ekonomske fakultete je predstavila analizo računovodskih izkazov, Miloš Vignjević iz UniCredit Banke Slovenija d.d. praktične primere analiz, Benjamin Fekonja pa analizo denarnega toka. Udeleženci so bili zadovoljni s predstavitvijo konkretnih primerov iz podjetij in razumljivo razlago zahtevne tematike.

Seminar Varstvo osebnih podatkov v bankah in zavarovalnicah

7. junija 2011 je potekal seminar Cisefa Varstvo osebnih podatkov v bankah in zavarovalnicah pod vodstvom mag. Andreja Tomšiča, namestnika Informacijskega pooblaščenca, ki je predstavil specifična področja, ki v praksi v zvezi z varstvom osebnih podatkov povzročajo največ težav. Urban Brulc, svetovalec pri Informacijskem pooblaščencu, je na začetku predstavil varstvo osebnih podatkov na splošno, Klemen Mišič, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, pa bistvene dolžnosti zavezancev in potek inšpekcijskega nadzora v praksi. Udeleženci so pohvalili odprtost predavateljev za vprašanja in nazoren prikaz primerov iz prakse.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: