EF » EFnet » Novice » Slovesnost ob ustanovitvi kluba Beta Gamma Sigma

Slovesnost ob ustanovitvi kluba Beta Gamma Sigma

30.01.2012

Ekonomska fakulteta v Ljubljani je postala prva šola v regiji, ki bo svojim diplomantom z ustanovitvijo Beta Gama Sigma kluba, ponudila enake možnosti, kot jih v mednarodnem okolju uživajo najboljši študenti vrhunskih poslovnih šol.

Slovesnost ob ustanovitvi kluba, s podelitvijo članskih listin je potekala v ponedeljek, 30. januarja 2012 v dvorani Mercator.  V prvem delu slovesnosti, je predstavnik AACSB in združenja Beta Gamma Sigma, prof. dr. Mike Bryant, Dekan za mednarodni razvoj na Graduate School of Management, Groupe ESC Clermont, predal klubsko ustanovitveno listino Dekanu Ekonomske fakultete v Ljubljani, prof. dr. Dušanu Mramorju. Udeležence je nagovoril tudi g. Janez Škrabec. Sledila je podelitev članskih listin.

Poslanstvo BGS je nagraditi akademsko odličnost ter preko mreženja in ustvarjanja različnih priložnosti spodbujati osebni in strokovni razvoj svojih članov. Do povabila so upravičeni le najboljši študenti v svoji generaciji. Z ustanovitvijo se bodo v Klub BGS EF vpisali tudi prvi člani iz generacij 2009/2010 in 2010/2011, torej začenši z letom, ko je EF postala AACSB akreditirana šola. 165 članov BGS kluba EF se  je pridružilo mednarodni mreži najboljših diplomantov, ki danes šteje že preko 625.000 članov.

Koristi članstva v klubu BGS

Članstvo je doživljenjsko in prinaša različne koristi. Mnogi delodajalci v mednarodnem okolju dajejo prednost iskalcem zaposlitve, ki so BGS člani, saj članstvo dokazuje njihovo akademsko odličnost. Člani imajo priložnost sodelovati v štipendijskem programu in študentskem forumu vodij, upravičeni so do uporabe storitev BGS kariernega centra ter sodelovanja na dogodkih v okviru BGS alumni mreže. V prvem letu po vključitvi v združenje prejme vsak član letno naročnino na Bloomberg Businessweek. Vsekakor gre za priložnost, da diplomanti Ekonomske fakultete v Ljubljani izstopijo iz množice.

Beta Gamma Sigma

Beta Gamma Sigma je bil ustanovljen že v letu 1913 in združuje najuspešnejše študente AACSB akreditiranih šol. Poslanstvo BGS je nagraditi akademsko odličnost ter preko mreženja in ustvarjanja različnih priložnosti spodbujati oseben in strokoven razvoj svojih članov. Včlanitev v združenje BGS je možna izključno na povabilo in pomeni za posameznika najvišje priznanje v mednarodnem merilu, ki ga priznava AACSB International. Do povabila so upravičeni le najboljši študenti v svoji generaciji. Izbor študentov, ki so povabljeni v Klub BGS EF poteka enkrat letno, na podlagi kriterijev, ki jih je sprejel Senat Ekonomske fakultete v skladu s smernicami BGS.

 


Image gallery:

Publish your comment: