EF » EFnet » Novice » Prof. dr. Miha Škerlavaj in doc. dr. Matej Černe prejela prestižno priznanje 2013 CEEMAN Champions’ Award

Prof. dr. Miha Škerlavaj in doc. dr. Matej Černe prejela prestižno priznanje 2013 CEEMAN Champions’ Award

02.09.2013

Raziskovalca Ekonomske fakultete in COBIKa prof. dr. Miha Škerlavaj in doc. dr. Matej Černe sta prejela prestižno priznanje 2013 CEEMAN Champions’ Award v kategoriji ‘raziskovanje’. Letna priznanja CEEMAN Champion Awards nagrajujejo in promovirajo izstopajoče dosežke raziskovalcev, pedagogov, managementa in osebja institucij članic združenja CEEMAN v kategorijah ‘poučevanje’, ‘raziskovanje’, ‘management’ in ‘odgovorno izobraževanje managementa’. Priznanje se nanaša na njuno raziskovanje preteklih let na področju managementa znanja in inovativnosti na ravneh posameznikov, timov, podjetij in gospodarstev. Celovito obravnavanje konteksta managementa znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti je bilo oblikovano z namenom pomagati organizacijam, da bi bolje razumele dejavnike, ki posledično vplivajo na uspešnost poslovanja in posledično na blagostanje družb. Njuno raziskovanje je imelo za posledico številne znanstvene objave (skupaj 24 SSCI-rangiranih člankov, najpomembnejša v eni najvišje rangiranih znanstvenih revij s področja managementa, Academy of Management Journalu s faktorjem vpliva 2012, ki znaša 5,91). Nagrado bosta prejela na gala večerji 21. letne CEEMAN konference 27. septembra na Bledu v Sloveniji.

Nagrajencema iskreno čestitamo!


Publish your comment: