EF » EFnet » EFnews » Slovesnost ob podelitvi članskih listin kluba BGS: »Razvojni model, kjer zmagovalec pobere vse, ni vzdržen!«

Slovesnost ob podelitvi članskih listin kluba BGS: »Razvojni model, kjer zmagovalec pobere vse, ni vzdržen!«

29.05.2014

V torek, 27. maja 2014, je na Ekonomski fakulteti (EF), že tretje leto zapored potekala slovesna podelitev članskih listin kluba Beta Gamma Sigma (BGS). Letos je združenje BGS medse sprejelo 104 diplomante. Člane združenja BGS odlikujejo visoke vrednote etike, morale, celovite integritete in družbene odgovornosti.Članice Združenja BGS so lahko le fakultete z AACSB akreditacijo, s katero se ponaša tudi EF, ki se je združenju pridružila leta 2012.

V nagovoru novim članom je dekanja, prof. dr. Metka Tekavčič, poudarila, da je poslanstvo EF usposobiti najboljše kadre, ki bodo lahko uspešno delovali v konkurenčnem poslovnem svetu. »Naše študente in diplomante odlikujejo vrednote znanosti, sodelovanja, integritete, akademske svobode in odgovornosti,« je dejala. Posebej je pohvalila vključenost študentov EF v skrb za okolje in za druge ljudi, kar se je posebej izrazito pokazalo pri zbiranju humanitarne pomoči za prizadete v nedavnih poplavah na območju sosednjih držav.

DSC_3060Član Sveta EF, Sandi Češko, je posebej omenil nastajanje novega poslovnega modela, za katerega so značilne digitalizacija in avtomatizacija, globalizacija, omejenost naravnih virov ter posledično neenakost med ljudmi. »Spremembe v današnjem svetu so posledica neopredmetenih sredstev, kot je znanje, ki ima čedalje večji pomen. Danes lahko prava ideja in tim ustvarita podjetja, ki presegajo nacionalne meje,« je dejal. Na koncu je poudaril, da sedanji razvojni model, kjer zmagovalec pobere vse, ni vzdržen, ter opozoril na potrebo po oblikovanju družbenega sistema, v katerem bodo dobrine bolj enakomerno porazdeljene.

Častna člana kluba BGS EF sta postala predsednik uprave koncerna Kolektor, Stojan Petrič in predsednica upravnega odbora banke SKB, Cvetka Selšek, ki je poudarila, da se v združenju BGS prepletajo modrost, zrelost, izkušnje, energija ter ambicija po ustvarjanju in spreminjanju. Zlasti ambicija po spreminjanju in drugačen vrednostni sistem sta po njenem mnenju ključna pri reševanju gospodarskih težav in iskanju vzdržnega ekonomskega modela v Sloveniji. »Probleme lahko rešujemo le, če bomo medsebojno pozitivno sodelovali,« je še dodala.

V nadaljevanju slovesnosti sta prodekanja, prof. dr. Tanja Mihalič, in svetovalka kluba BGS EF, prof. dr. Tanja Dmitrović, članom združenja BGS podelili priznanja. Prejeli so jih posamezni pedagogi EF, diplomanti dodiplomskega študija, magistrandi podiplomskega študija ter doktorandi doktorskega študija na EF. Slovesnost se je zaključila ob glasbeni spremljavi vokalistke Polone Korošec in kitarista Marka Korošca s prijetnim druženjem ob prigrizku, kjer so člani združenja BGS tkali nove vezi.

Gregor Umek, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: