EF » EFnet » EF raziskave » Podjetniška univerza, akademske dejavnosti ter prenos tehnologije in znanja v štirih evropskih državah

Podjetniška univerza, akademske dejavnosti ter prenos tehnologije in znanja v štirih evropskih državah

20.01.2015

Ključne besede:

podjetniška univerza;
prenos tehnologije in znanja;
podjetniško usmerjen univerzitetni oddelek;
podjetniške akademske dejavnosti;
tradicionalne akademske dejavnosti;
mednarodna raziskava

Avtorji:
Barbara Kalar; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:
Glavni namen članka je bil raziskati zaznave akademikov o podjetnosti univerze.

Ciljna javnost:
Za raziskovalce, podjetnike in managerje v zasebnem in javnem sektorju.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Članek obravnava značilnosti podjetniške univerze, v povezavi z akademskimi dejavnostmi ter prenosom tehnologije in znanja. Razvije konceptualni model oz. hipoteze in jih preveri na podlagi podatkov iz štirih evropskih držav.

Glavne ugotovitve:
Akademiki v naravoslovnih vedah, v primerjavi s tistimi v družboslovnih vedah, zaznavajo svoj univerzitetni oddelek kot bolj podjetniški. Zaznava podjetniške usmerjenosti univerze je povezana z udejstvovanjem v podjetniških dejavnostih in odnosom do prenosa tehnologij in znanja.

Revija objave:
Technovation, 2015, vol. 36-37, iss. 2-3 , str. 1-11.

Rangiranje:
JCR: Impact Factor: 2013: 2.704© Thomson Reuters Journal Citation Reports 2014

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: