EF » EFnet » EFnews » 2. raziskovalna konferenca Ekonomske fakultete: »Vpeti smo v mednarodni okvir raziskovanja«

2. raziskovalna konferenca Ekonomske fakultete: »Vpeti smo v mednarodni okvir raziskovanja«

27.01.2016, , ,

22. januarja je na Ekonomski fakulteti (EF) potekala 2. raziskovalna konferenca, kjer je poleg predstavitve raziskovalnega dela beseda tekla tudi o prihodnjih usmeritvah. Raziskovanje EF je bilo predstavljeno predvsem z mednarodnega vidika — glavnina objav je namreč v tujem jeziku, prav tako naraščajo SSCI objave s tujimi soavtorji. Pomembno vlogo imajo tudi mednarodne objave in raziskovalni seminarji s strani raziskovalcev drugih institucij, sodelovanje z OECD ter organiziranje mednarodnih znanstvenih konferenc.

Prof. dr. Vesna Žabkar, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij na EF,  je spregovorila o raziskovalni strategiji 2016—2020, ki se osredotoča predvsem na spodbujanje objav v revijah z visokim faktorjem vpliva ter povečanje multidisciplinarnih raziskav in svetovalskih projektov. Prav tako zajema okrepitev mednarodnega sodelovanja v okviru EU in drugih mednarodnih projektov, ustrezno diseminacijo najboljših raziskovalnih rezultatov v javnosti ter prenos raziskovanja in dosežkov svetovanja v študijskih procesih.

»Glavni izzivi na tej poti so oblikovanje raziskovalnega profila raziskovalcev EF in sistema za izbiro primernih raziskovalnih razpisov. Poleg prenove doktorskega študija v jeseni bomo poskrbeli tudi za ustrezne priprave prijav na projekte EU.«

EF je v preteklem letu pridobila 4 nove raziskovalne projekte. Dva temeljna, ki se bosta v kratkem iztekla,  sta bila na konferenci  tudi predstavljena. Dr. Jože Sambt je kot vodja slovenske raziskovalne ekipe evropskega projekta  FP7 predstavil njegove glavne smernice: »Poudarjali smo že razvito metodo ter uporabo še podrobnejših in razširjenih podatkov, ki so na voljo s strani Eurostata. To je  svetovni projekt, ki vključuje 40 držav ter omogoča njihovo primerljivost. Obenem bo vidno, kako potekajo različni transferji, med drugim neplačano delo in poraba časa, opravljena pa bo tudi kompozicija po spolu, izobrazbi in migrantih, kar je v zadnjem času še posebej aktualno.«

Po besedah dr. Patricie Kotnik, ki sodeluje v okviru programa Horizon 2020, v projektu ISI Growth, je največji izziv projektnega dela povezan ravno s človeškimi viri. Vodja mednarodne raziskovalne skupine je soočen z zahtevnim delom usklajevanja in sodelovanja ter se stalno sooča z različnimi izzivi.

Spregovorila sta tudi gosta iz Centralne tehniške knjižnice, Maja Vihar in Miro Pušnik. Slednji je izpostavil glavne razloge za objavljanje v odprtem prostoru, ki zajemajo predvsem odmevnost in citiranost raziskovalca, dostopnost do raziskav, urejena avtorskopravna vprašanja, kakovost znanstvenih del ter ponovno uporabo le-teh. Viharjeva je poudarila pomembnost objav odprtega prostora: »EU je vzpostavila infrastrukturo, portal Open AIRE, kjer se bo zbiralo meta podatke iz repozitorijev. Portal bo omogočal pregledno identifikacijo, shranjevanje, nadzor oddanih objav ter dostop do njih.«

Podeljene so bile tudi nagrade raziskovalcem za najboljši objavljeni članek v letu 2014. Prvo mesto so si delili kar 4 avtorji, in sicer doc. dr. Matej Černe, prof. dr. Miha Škerlavajprof. dr. Peter Trkman ter prof. dr. Jože Sambt.

Medeja Kenda, Efnews

LOGO efnews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: