EF » EFnet » Novice » Listine BGS podelili že peti generaciji najboljših diplomantov

Listine BGS podelili že peti generaciji najboljših diplomantov

24.06.2016

22. junija  2016, je na Ekonomski fakulteti (EF), potekala podelitev članskih listin kluba Beta Gama Sigma (BGS). Klub BGS se ponaša s člani, ki so izkazali izredne dosežke na akademskem področju in sprejema le člane, ki izhajajo s fakultet z akreditacijo AACSB. V zaključku letošnjega akademskega leta so podelili članstvo 108 diplomantom EF.

Beta Gamma Sigma International (BGS) je častno združenje najboljših študentov in diplomantov poslovnih ved, ustanovljeno leta 1913 v ZDA. Njegovo poslanstvo je nagraditi akademsko odličnost ter preko mreženja in ustvarjanja različnih priložnosti spodbujati osebni in strokovni razvoj svojih članov. Beta namreč stoji za Bebaeos oziroma čast, gama za Gnosis ali razum in sigma za Spoude ali resnost. Mednarodna organizacija, ki je razširjena v 28 državah in šteje že okoli 750 tisoč članov, ki se odlikujejo na poslovnem in ekonomskem področju

V letošnjem letu je bilo članstvo podeljeno 32 diplomantom dodiplomskega študija, 63 diplomantom podiplomskega magistrskega študija in 11 diplomantom doktorskega študija. Tako so se pridružili mednarodni organizaciji, ki je razširjena v 28 državah in šteje že okoli 750 tisoč članov, ki se odlikujejo na poslovnem in ekonomskem področju.

Poleg 108 novih članov so tudi letos sprejeli dva častna člana: dr. Jožico rejec  in Franjo Bobinca. Dr. Jožica Rejec je predsednica uprave družbe Domel, ki  z inovativnimi tržno zanimivimi produkti  omogočajo rast in razvoj podjetja ter zagotavljajo delo v širšem okolju. Na prvem mestu je po besedah predsednice uprave ustvarjalnost, ki je podlaga za vse druge vrednote, bogati izdelke in odnose, stranke in kupce, lastnike in zaposlene.

Franjo Bobinac je predsednik uprave Gorenja, nosilec odlikovanja vitez nacionalnega reda za zasluge Republike Francije ter prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke v letu 2007 in medalje Janeza Vajkarda Valvasorja za gospodarstvenike, ki jo podeljuje Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana.

Zbrane sta nagovorila dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič in Cvetka Selšek,  predsednica uprave SKB banke. Dekanja je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja za nadaljnji razvoj prisotnih novih članov, kot vedno večjo mednarodno vpetost EF. Cvetka Selšek je zbranim prenesla zavezanost za etičnost in družbeno odgovornost. Izpostavila je pomen stalnega in konsistentnega izobraževanja, ki naj omogoča koriščenje zbranega talenta za dobrobit vseh.


Image gallery:

Publish your comment: