EF » EFnet » Alumni » Alumni dogodek Integriteta in etika poslovanja: »Skladnost pomeni slediti pravilom«

Alumni dogodek Integriteta in etika poslovanja: »Skladnost pomeni slediti pravilom«

28.11.2016, ,

V torek, 23. novembra 2016, je na Ekonomski fakulteti (EF) Alumni dogodek posvečal pozornost integriteti in etiki poslovanja. Glavni govorec, Marko Srabotnik, manager poslovnih rešitev za regijo Južni trgi, Bisnode, d. o. o., je s praktičnimi ponazoritvami in primeri iz bogate prakse spregovoril o povečanju učinkovitosti programa skladnosti in etike poslovanja v podjetju in opomnil, kako s tem obenem krepimo korporativno integriteto.  

Beseda je nanesla na nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil sprejet konec oktobra letos. Danes se podjetja z vseh področij poslovanja srečujejo z različnimi tveganji skladnosti poslovanja, še posebej, če želijo poslovati z državnimi podjetji, javno upravo ter z globalnim trgom. »Skladnost pomeni slediti pravilom, kar morajo podjetja tudi  sprejeti in se s tem ukvarjati na dnevni ravni,« je povzel Srabotnik.

Pri vsem tem je pomembno, da sledimo vsem internim in eksternim pravilom. »Skladnost je v Sloveniji kakor nepopisan bel list,« pravi Srabotnik, saj po njegovem mnenju večina podjetij pri nas skladnosti ne posveča veliko pozornosti. Poznavanje ter upoštevanje kodeksov, politik ravnanja, zakonov ter ostalih vrst pravil je ključnega pomena, saj lahko le z enim nepravilnim dejanjem vržemo slabo luč na podjetje, novinarji pa komaj čakajo, da to objavijo na naslovnicah časopisov. »Podjetja leta in leta trdo garajo za svoj ugled, ki pa ga lahko ob nepravilnem ravnanju izgubijo v nekaj minutah.«

Srabotnik danes deluje na področju mednarodnih finančnih trgov in bančništva, s fokusom digitalizacije in optimizacije poslovnih procesov. Med predavanjem je tako pozornost posvetil tudi načinom povečanja učinkovitosti skladnosti in etike poslovanja v podjetju. Pri samem poslovanju z ostalimi podjetji, tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju, je namreč izredno pomembno poznavanje poslovnih partnerjev ter vzdrževanje pozitivnih odnosov. Poleg tega je bistvenega pomena tudi komuniciranje pri pravočasnem zaznavanju težav, ko se pojavijo odstopanja od skladnosti in etike.

Matej Jerele, EFnews                             

efnewskvadrat     


Image gallery:

Related news

Publish your comment: