EF » EFnet » Gostovanja » Predavala je mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a

Predavala je mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a

01.03.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 28. februarja 2017 predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski in davčni vidik obračuna in izplačila različnih vrst stroškov dela (stroški plač, nadomestila plač, dodatki na plače, povračila stroškov in drugo) pri podjetjih in pri samostojnih podjetnikih. Vsebina je zelo aktualna in podvržena stalnim spremembam.

Gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek je predavanje popestrila z mnogimi praktičnimi primeri in izračuni. Iz vprašanj študentov je bilo razvidno, da so jih vsebine pritegnile, nekateri od njih pa so postavili tudi zelo konkretna vprašanja.

Na koncu predavanja je študentom predstavila tudi poslanstvo in delovanje AJPES-a.


Image gallery:

Publish your comment: