EF » EFnet » Gostovanja » Gosti pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja

Gosti pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja

12.04.2017

Pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja (izvajalki prof. dr. Metka Tekavčič in doc. dr. Barbara Mörec) so v okviru predavanj, ki so potekala od februarja do začetka aprila 2017,  sodelovali  štirje gosti, ki so strokovnjaki in pomembni odločevalci na različnih področjih, povezanih z računovodenjem in revizijo v javnem sektorju.

  • V torek, 14. marca 2017, nas je obiskala dr. Jasna Ida Zafred iz Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna. Študentom je spregovorila o vsebini IPSAS, mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor in z njimi prediskutirala stanje na področju njihovega uvajanja v Sloveniji.
  • Naslednji gostujoči predavatelj je bil Samo Jereb, univ. dipl. ekon., član Evropskega računskega sodišča. Na predavanju, ki je potekalo v četrtek, 16. marca 2017, je gost študentom predstavil predpise, organizacijo ter revizijske pristojnosti Računskega sodišča. Študentom je hkrati podrobno predstavil tudi z revizijskim postopkom ter s cilji revizije.
  • Študentje so se aktivno vključili v razpravo tudi ob predavanju mag. Dragice Lipnik, preizkušene državne notranje revizorke, ki je zaposlena na Uradu za nadzor proračuna. Tema predavanja, ki je bilo v četrtek, 23. marca 2017, je bila notranji nadzor porabe sredstev pri proračunskih uporabnikih v primerjavi s proračunsko inšpekcijo in revidiranjem Računskega sodišča.
  • V torek, 4. aprila 2017, sta nas obiskali tudi gospa Milena Bremšak, generalna direktorica Direktorata za javno računovodstvo ter mag. Sanja Štumberger Kovačič iz Službe za informacijske tehnologije in storitve. Gostji že od začetka sodelujeta pri izgradnji MFERAC, enotnega računovodskega sistema, ki ga uporabljajo slovenski državni organi. Gostji sta študentom spregovorili o razlogih za njegovo uvedbo, njegovih temeljnih značilnostih, prednostih, pomanjkljivostih in načrtih za njegovo nadgradnjo. Predavanje sta gostji popestrili z zanimivo debato s študenti.

 

V okviru predmeta pa so študentje z nosilko predmeta in sodelavko v četrtek, 30. marca 2017, obiskali Javni holding Ljubljana in eno njegovo podjetje JP Energetika. Uvodoma je študente pozdravila gospa Mira Filipič, vodja sektorja za finance in računovodstvo. Gostitelji Mira Filipič  in sodelavci Brigita Ermenc, vodja računovodstva, Katarina Tomažin, svetovalka vodje sektorja za finance in računovodstvo, ter samostojna strokovna sodelavca mag. Mojca Gačnik  in mag. Tine Kogovšek so študentom najprej predstavili Javni holding Ljubljana in vanj povezana podjetja, nato pomembne predpise s področja poslovanja in računovodenja javnih podjetij nasploh in posebej na področju energetike, na koncu pa še organizacijo računovodstva in računovodenje v JP Energetika, ki je informacijsko podprto s sistemom SAP. Predavanje so ponazorili s praktičnimi primeri, ki so študentom približali zmožnosti tega kompleksnega informacijskega sistema.


Image gallery:

Publish your comment: