EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Corporate Finance 2: mag. Marjan Divjak

Gost pri predmetu Corporate Finance 2: mag. Marjan Divjak

18.05.2017

Pri predmetu Corporate Finance 2 v 1. letniku podiplomskega študijskega programa Bančni in finančni management, katerega izvaja prof. dr. Dušan Mramor, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance. Predavanja so se udeležili tudi študenti študijskega programa International Full-Time Master Programme in Business Administration (IMB), katerega je obiskoval in dokončal tudi mag. Marjan Divjak.

Na predavanju je uvodoma predstavil nekaj splošnih informacij o delu državne zakladnice v kontekstu globalnih kapitalskih trgov, v nadaljevanju pa je predstavil primarni in sekundarni trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije. V sklopu sekundarnega trga vrednostnih papirjev RS je podrobneje predstavil primarni trg vrednostnih papirjev RS, ki zadeva načrtovanje in izvedbo izdaje obveznic, podal je informacije o dokumentaciji, določitvi donosa ob izdaji obveznic, kalibriranje krivulje donosnosti, srednjo obrestno zamenjavo, kreditni pribitek. Gost je študentom podal zanimive informacije, ki običajno niso del vsebine univerzitetnih študijskih programov.

Marjan Divjak CV >>>


Publish your comment: