EF » EFnet » Gostovanja » Gost pri predmetu Stroškovno računovodstvo: mag. Iztok Pustatičnik

Gost pri predmetu Stroškovno računovodstvo: mag. Iztok Pustatičnik

17.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Iztok Pustatičnik, izvršni direktor Kontrolinga v Skupini Gorenje.

V predavanju z naslovom Obračun stroškovne cene proizvodov v okviru Skupine Gorenje  je podrobneje predstavil posamezne postavke ugotavljanja stroškovne cene proizvodov ter njihovega računovodskega spremljanja in nadziranja. Za obračun proizvodnje je ključna načrtovana stroškovna cena proizvodov, ki je vzpostavljena v začetku poslovnega leta in se med letom praviloma ne spreminja. Načrtovana stroškovna cena služi za obračun proizvodnje, ob obdobnih poročilih pa se ugotavljajo odmiki od načrtovanih cen. Glede na kompleksnost programa v Skupini Gorenje se načrtovane stroškovne cene določijo za več kot 5.500 končnih proizvodov, v katerih je preko 25.000 različnih postavk materiala.

V uvodnem delu predavanja je mag. Iztok Pustatičnik predstavil tudi poslovanje Skupine Gorenje v letu 2016 in načrt poslovanja za leto 2017. Skupina Gorenje proizvaja aparate bele tehnike za gospodinjstva, ki jih prodaja po vsem svetu. Je eno največjih slovenskih proizvajalnih podjetjih, ki proizvaja na štirih večjih proizvodnih lokacijah: Slovenija, Srbija, Češka in Nizozemska. Skupina Gorenje je v letu 2016 dosegla 1.258 mio EUR prihodkov od prodaje in 8,4 mio EUR čistega dobička.


Image gallery:

Publish your comment: