EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Trženjsko raziskovanje: ga. Janja Božič Marolt

Gostja pri predmetu Trženjsko raziskovanje: ga. Janja Božič Marolt

25.05.2017

V torek, 16. maja 2017, je v okviru predmeta Trženjsko raziskovanje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) na slovenski in angleški izvedbi kot gostja iz prakse sodelovala ga. Janja Božič Marolt, direktorica družbe Mediana in nacionalna predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo. Tema predavanja je bila etika v trženjskem raziskovanju. Po kratki predstavitvi stanja v trženjskem raziskovanju po svetu in v Sloveniji je gostja razložila vlogo združenja ESOMAR, glavna področja, ki jih ureja kodeks ESOMAR ter pravice in obveznosti deležnikov v procesu trženjskega raziskovanja. Pojasnila je, kako se združenje ESOMAR odziva na nove oblike raziskav v 21. stoletju ter študente povabila k uporabi izobraževalnih možnosti v okviru YOUNG ESOMAR SOCIETY.


Publish your comment: