EF » EFnet » Novice » Skupni magistrski program (European Master in Tourism Management – EMTM) kot zgodba o uspehu

Skupni magistrski program (European Master in Tourism Management – EMTM) kot zgodba o uspehu

08.06.2017

Ljubljana, 7. junij 2017; Skupni magistrski program (European Master in Tourism Management – EMTM) je bil s strani Evropske komisije izbran kot »zgodba o uspehu« (»success story«). »Success stories« so projekti, ki izstopajo s svojim vplivom, prispevkom k oblikovanju politik, inovativnimi rezultati, kreativnim pristopom in so inspiracija ostalim. Izbor naše »zgodbe o uspehu« je temeljil na strogih kriterijih, upoštevajoč kakovost programa, ustreznost in rezultate. Kot posledica tega izbora bo program viden in prepoznan na spletnih straneh Evropske komisije, socialnih omrežjih in pri pripravi dokumentacije za konference ter druge dogodke, in sicer z visoko udeležbo določevalcev in strokovnjakov s področja turizma.

Na Eduniversal rangirni lestvici je program EMTM  v študijskem letu 2016/17 uvrščen  na lestvici TOP 100 na izjemno visoko 9. mesto.

Dejstvo, ki kaže na izjemno kakovost programa, je, da je bil  program v letu 2010 s strani EACA  izbran kot Erasmus Mundus projekt za obdobje petih let in ponovno leta 2015 kot Erasmus + za obdobje treh let izmed  20 najboljših tovrstnih programov v Evropi.

European Master in Tourism Management (EMTM) je skupni magistrski program, ki ga že od leta 2007 izvajajo tri partnerske univerze: Univerza na južnem Danskem (Southern Denmark University), Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  in španska Univerza v Gironi.

Letos program EMTM praznuje 10. obletnico. Od leta 2010 se vsako leto na program prijavi približno 600 kandidatov. Od vseh prijavljenih je na program sprejetih 35 študentov, ki prihajajo iz 25 evropskih držav in držav izven Evropske unije. Glede na izjemno stroge kriterije vpisa in izbora se na program EMTM vpišejo le najboljši študentje.  V desetih letih je bilo vpisanih 277 študentov, 159 študentov pa je uspešno magistriralo (zadnja in predzadnja generacija študija še ni zaključila).

Glavni cilji programa so:

-oblikovati strateške managerje, ki bodo na zelo odgovornih delovnih mestih v turističnih ustanovah, podjetjih in destinacijah sprejemali trajnostne in učinkovite odločitve na podlagi izvrstnega poznavanja temeljnih kompleksnih vprašanj;

- prihodnjim strokovnjakom nuditi celostno znanje o dinamiki turističnega razvoja, načelih trajnostnega managementa, okoljskih vprašanjih, vlogi kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti pri inovacijah, o vodenju turističnih omrežij, kakovostnem upravljanju poslovanja s strankami itd.;

- opremiti bodoče raziskovalce na področju turističnega managementa z dobrim metodološkim in teoretičnim znanjem o temeljnih kulturnih vrednotah, disciplinah, pristopih in paradigmah turističnih raziskav.

FELU soustanoviteljuca in akademska vodja je prof. dr.  Tanja Mihalič, administrativna vodja Jožica Merljak.

Snovalcem in izvajalcem programa ter študentom iskreno čestitamo.

Več na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/65bc9152-6804-47c5-89d5-7061b4111dd3


Publish your comment:


Twitter: efljubljana