EF » EFnet » Novice » Tretji ekonometrični seminar na temo dinamičnih faktorskih modelov in modelov FAVAR

Tretji ekonometrični seminar na temo dinamičnih faktorskih modelov in modelov FAVAR

11.12.2017

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, povezani v Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP), so organizirali prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas:

http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/econometric-seminar.html.

Tretji ekonometrični seminar je potekal v četrtek, 14.decembra 2017 ob 19:00 v prostorih Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), Kardeljeva ploščad 17, s predavanjem oz. seminarjem red. prof. dr. Igorja Mastena, profesorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, na temo dinamičnih faktorskih modelov in modelov FAVAR. Več informacij najdete na krovni spletni strani seminarja, navedeni zgoraj.

Na seminarju je bilo predstavljeno makroekonomsko modeliranje z dinamičnimi faktorskimi modeli s fokusom na identifikaciji makroekonomskih šokov v velikih makroekonomskih panelih. Poleg splošnega pregleda nekaterih v literaturi uveljavljenih pristopov, je bil predstavljen tudi nov pristop k selekciji relevantnih indikatorjev za modeliranje transmisije strukturnih šokov v ekonomiji, ki lahko reši določene “uganke” v literaturi, kot je “cenovna uganka (price puzzle)” oz. dvig cen v odziv na dvig obrestnih mer s strani centralne banke.

 


Publish your comment:


Twitter: efljubljana