EF » EFnet » Gostovanja » Gostja iz prakse: mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a

Gostja iz prakse: mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a

01.03.2018

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 27. februarja 2018 predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski in davčni vidik obračuna in izplačila različnih vrst stroškov dela (stroški plač, nadomestila plač, dodatki na plače, povračila stroškov in drugo) pri podjetjih in samostojnih podjetnikih. Vsebina je zelo aktualna in podvržena stalnim spremembam.

Gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek je predavanje popestrila z mnogimi praktičnimi podatki, primeri in izračuni. Na začetku predavanja je študentom podala podatek, da je za leto 2016 letna poročila AJPESU predložilo 65.603 gospodarskih družb, od tega 65.189 oziroma 96,4% po Slovenskih računovodskih standardih in 414 oziroma 0,6% po mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Na koncu predavanja je študentom predstavila tudi poslanstvo in delovanje AJPES-a.

 


Image gallery:

Publish your comment: