EF » EFnet » Poslovna izobraževanja » Osvežite znanje s področja poslovanja, računovodstva in financ

Osvežite znanje s področja poslovanja, računovodstva in financ

27.03.2018

Zaradi konstantnih sprememb v okolju so kakovostne in pravočasne informacije ključni element pri sprejemanju pravilnih poslovnih odločitev. Za ustrezne ukrepe pa je potrebno te informacije razumeti ter jih pravilno uporabiti pri vsakodnevnem poslovnem odločanju.

Na seminarju Poslovanje v številkah za neekonomiste, ki bo potekal 29. in 30. maja ter 7. junija 2018, se boste spoznali s koncepti v poslovanju, različnimi stroškovnimi koncepti ter s temeljnimi računovodskimi izkazi in njihovo analizo, ki predstavljajo osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev.

Program je namenjen managerjem v gospodarstvu in javni upravi, direktorjem in vodjem različnih oddelkov ter vsem, ki sprejemajo poslovne odločitve ter nimajo ekonomske predizobrazbe ali pa bi radi obnovili osnovna znanja s področja poslovanja, računovodstva in financ

Več o seminarju >>>

Vljudno vabljeni, da se nam na seminarju pridružite.


Image gallery:

Related news

Publish your comment:


Twitter: efljubljana