EF » EFnet » Napovedujemo » Zelena zastava je naša. Postali smo Ekošola.

Zelena zastava je naša. Postali smo Ekošola.

28.09.2018

Ekonomska fakulteta je pridobila zeleno zastavo, ki je mednarodni znak za okoljevarstveno delovanje. Pridobitev zelene zastave bomo obeležili s slavnostnim podpisom Ekolistine Ekonomske fakultete in tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Slavnostni dogodek za zaposlene in študente bo potekal v petek, 26. oktobra 2018, ob 9. 30 uri.

Kaj pomeni biti Ekošola? Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostnega okoljskega izobraževanja in je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Program je edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in visokošolskim institucijam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Namen programa je razvoj, izvajanje in spremljanje okoljske politike fakultete. Program je usmerjen v dejanja, omogoča izkustveno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj. Cilj programa je večanje splošne ozaveščenosti o okoljskih aktivnostih med študenti, zaposlenimi in med zunanjimi deležniki.

Tudi v študijskem letu 2018/2019 je obseg aktivnosti in dogodkov zelo ambiciozen. Pridobitev Zelene zastave bomo obeležili z dogodkom za zaposlene in študente, in sicer s slavnostnim izobešanjem Zelene zastave in podpisom Ekolistine Ekonomske fakultete. V naslednjem letu bomo otvorili Ekokotiček in izvedli okroglo mizo na temo zelo aktualne okoljske problematike ter z velikim pričakovanjem in zrelostjo medse sprejeli nove sodelavke – čebelice.

Vabljeni k okoljskemu in trajnostnemu ravnanju v vašem vsakdanjem življenju in k podaji predlogov za izboljšave na naši fakulteti. Predloge pošljite na: natasa.mulec@ef.uni-lj.si.


Publish your comment:


Twitter: efljubljana