EF » EFnet » EF raziskave » Dejavniki energetsko učinkovitih obnov hiš v Sloveniji: vloga informacijskih virov

Dejavniki energetsko učinkovitih obnov hiš v Sloveniji: vloga informacijskih virov

08.11.2018

Ključne besede:
energetska učinkovitost,
renovacije,
obnove,
informacije za uporabnike,
energetsko svetovanje,
obnašanje gospodinjstev.

Avtorji:

  •  Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  •  Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka:

Namen članka je identificirati dejavnike, ki vplivajo na odločitve gospodinjstev za energetsko učinkovite obnove domov s poudarkom na vplivu različnih formalnih in neformalnih virov informacij.

Ciljna javnost:

Raziskovalci in tudi ostali, ki jih zanima poglobljen in kvantificiran vpogled v področje ekonomije subjektivne blaginje.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Analiza dejavnikov (spodbujevalcev in ovir), ki vplivajo na sprejem odločitev lastnikov enostanovanjskih hiš v Sloveniji za energetsko učinkovito obnovo (na vzorcu več kot 1000 lastnikov hiš, ki so bila zgrajena pred letom 1991).

Glavne ugotovitve:

Raziskava je pokazala, da so energetsko učinkovite (EU) obnove vpete v širšo paleto obnov z namenov povečati bivalni standard in udobje. Starejša gospodinjstva in tista s finančno omejitvijo se težje odločajo za EU obnove domov. Premožnejša gospodinjstva, ki živijo v večjih hišah, so bolj nagnjena k izvajanju več EU renovacij istočasno (npr. fasade, oken, strehe, kleti). Tisti, ki  izvajajo delne obnove, se za nasvete obračajo tudi k družinskim članom, prijateljem in znancem, medtem ko se »celoviti« renovatorji bolj nagibajo k nasvetom različnih strokovnjakov, izdelujejo pa tudi ocene investicijskih stroškovnih prihrankov.  Tako pri »delnih« kot »celovitih« EU obnovah so pomembni informacijski vir tudi mediji in svetovni splet, medtem ko se javna svetovalna mreža ni izkazala kot pomembnejši informacijski vir, ki bi spodbujal EU investicije.

Uporabna vrednost za podjetja: 

Ugotovitve članka so pomembna iztočnica za oblikovanje politike energetske učinkovitosti – tako na področju finančnih spodbud, še posebej pa za premislek o potrebnih izboljšavah javne svetovalne mreže in organiziranega vključevanja dodatnih informacijskih kanalov z namenom spodbujanja EE obnov domov.

Revija objave: 

Energy and buildings

Rangiranje:

JCR SCI 2017: 4,457

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: