EF » EFnet » Napovedujemo » Javni zagovor doktorske disertacije: Delovna zmožnost, zaposljivost in zaposlenost starejših: organizacijski model vseživljenjskega učenja

Javni zagovor doktorske disertacije: Delovna zmožnost, zaposljivost in zaposlenost starejših: organizacijski model vseživljenjskega učenja

17.04.2019

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije:

  • Mojce Kogovšek z naslovom Delovna zmožnost, zaposljivost in zaposlenost starejših: organizacijski model vseživljenjskega učenja  (Work ability, employability and employment of older workers: organizational model of lifelong learning), ki bo 13. maja 2019, ob 14. uri, v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: izr. prof. dr. Jana Žnidaršič

 


Publish your comment: