EF » EFnet » Novice » Delavnica etika v raziskovanju

Delavnica etika v raziskovanju

16.05.2019

Prof. dr. Jennifer Tarr, predavateljica na Oddelku za metodologijo na London School of Economics and Political Science in članica tamkajšnje etične komisije za znanstvenoraziskovalno delo, je v sredo, 15. maja 2019, izvedla delavnico na temo etike v raziskovanju z naslovom Ethics in Research with Human Subject.

Predstavila je etične zaveze ter pravila, ki jim morajo slediti raziskovalci pri svojem raziskovalnem delu od pridobitve soglasij udeležencev v raziskavah do pravilnega oz. varnega hranjenja podatkov. Izpostavila je tudi nekaj etičnih dilem, s katerimi se srečuje kot članica etične komisije.

Poudarila je, da tudi uporaba podatkov, ki so javno dostopni na spletu (npr. na družbenih omrežjih), ni brez omejitev, saj je za nekatere kljub javni dostopnosti potrebno pridobiti soglasje za uporabo v raziskovane namene.


Image gallery:

Publish your comment: