EF » EFnet » Novice » Dekanja EF na 2020 BSIS virtualnem simpoziju na temo vpliva Ekonomske fakultete na družbo

Dekanja EF na 2020 BSIS virtualnem simpoziju na temo vpliva Ekonomske fakultete na družbo

06.05.2020

Vpliv poslovnih šol po BSIS (Business School Impact System) omogoča izdelavo ocene vpliva šole na njeno lokalno okolje. Ocena vpliva poslovnih šol na okolje po sistemu BSIS (Business School Impact System), ki jo je v letu 2018 zaključila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, je potrdila znaten vpliv fakultete na ožje in širše okolje. V letošnjem letu se BSIS simpozij zaradi razmer v času korona krize izvaja v spletni obliki desetih seminarjev, ki potekajo med 9. aprilom in 12. majem 2020.

Na povabilo direktorja BSIS, Michela Kalika, je dekanja prof. dr. Metka Tekavčič skupaj s predstavnikoma šol ESG-UQÀM, Canada, profesorjem Paulom Beaulieujem ter profesorico Nimisho Singh z Birla Institute of Management Technology (BIMTECH) iz Indije razpravljala o vplivu poslovnih šol na družbo.

Dekanja, prof. dr. Metka Tekavčič je kot govornica na 2020 BSIS virtualnem simpoziju predstavila družbeni vpliv Ekonomske fakultete na Slovenijo. Predstavila je aktivnosti fakultete, ki imajo pozitiven vpliv na družbo, med njimi energetsko sanacijo, ki je močno znižala fakultetni oglijčni odtis, zavezo boju proti klimatskim spremembam tudi preko postavitve dveh čebeljih panjev ter visok delež predmetov na fakulteti, ki študentom približajo vsebine s področja etike, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Izpostavila je tudi velik družbeni vpliv fakultete in njenih posameznikov v času med korona krizo.

Na vprašanje, kako smo določili področja vpliva je dekanja najprej izpostavila izobraževalni vpliv, saj je kakovost našega izobraževanja podprta tudi s priznanji odličnosti mednarodnih združenj. Sledi prispevek z znanosti zaradi naše osredotočenosti na vplivno raziskovalno delo. Vse to nas je vodilo k spoznanju, da imamo kot fakulteta izjemen vpliv na družbo kot celoto.

Zanimiv je bil tudi pogled kanadskega profesorja, Paula Beaulieua glede evolucije poslovnih šol, ki iz faze vzgajanja odgovornih državljanov prehajajo v proaktivno fazo, kjer se poslovne šole vedno bolj zavezujejo h aktivnostim, ki imajo vpliv na družbo, hkrati pa se srečujejo z izzivi merjenja svojega družbenega vpliva.

Proces BSIS je v okviru dogovora o sodelovanju med EFMD Global Network in FNEGE na razpolago kot storitev članom EFMD v katerem koli delu sveta. Ekonomska fakulteta je leta 2018 prvič izpeljala oceno njenega vpliva po BSIS metodologiji in je s tem postala priznana članica BSIS.

Če želite izvedeti več o BSIS, obiščite spletno stran BSIS ali se obrnite na bsis@efmdglobal.org.


Publish your comment: