EF » EFnet » Novice » Erasmus+ Strateško partnerstvo SMARTRURAL projekt: 2. projektni sestanek

Erasmus+ Strateško partnerstvo SMARTRURAL projekt: 2. projektni sestanek

06.05.2020

Drugi sestanek v okviru projekta E+ SMARTRURAL (Strategic Partnerships for Higher Education Towards smart rural tourism development in Europe), naj bi potekal na Ekonomski fakulteti med 31. marcem in 3. aprilom 2020. Namesto v živo so se projektni partnerji sestali preko video povezave 27. marca 2020. Na sestanku so udeleženci pregledali že izvedene aktivnosti, poudarek je bil predvsem na načrtovanem modulu za študente in druge deležnike, ki se ukvarjajo s turizmom na podeželju. V nadaljevanju projekta bodo partnerji nadaljevali z aktivnostmi za pripravo pilotnega programa usposabljanja namenjenega promociji turističnih destinacij na podeželju ter spodbujanju primerov dobrih praks s tega področja.

Akademski vodja projekta na Ekonomski fakulteti je izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, pri projektu pa sodeluje tudi doktorska študentka Iana Bilynets.

Naslednji sestanek je predviden za oktober na Alicante University, Španija.


Publish your comment: