EF » EFnet » EF raziskave » Cilji trajnostnega razvoja, vodenje in Sadhguru: Cilj razvoja za vodenje naj postane preobrazba jaza

Cilji trajnostnega razvoja, vodenje in Sadhguru: Cilj razvoja za vodenje naj postane preobrazba jaza

06.11.2020

Ključne besede:
Kompleksni adaptivni sistem,
cilji trajnostnega razvoja,
razvoj odraslih,
stopnje zavedanja,
samo-preobrazba,
zasnova programov za razvoj vodenja.

Avtorji:

  • Dr. Melita Balas Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

 

Namen članka:
Članek obravnava cilje trajnostnega razvoja ter kvalitete vodje, ki bi bil sposoben te cilje tudi doseči. Za identifikacijo kvalitet vodje analizira indijskega voditelja Sadhguruja, ki je uspešen pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Na koncu članek poda nove iztočnice za razvoj programov za vodenje, katerih cilj je razvoj vodij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

 

Ciljna javnost:
Managerji za ravnanje s človeškimi viri, snovalci programov za vodenje; vodje in managerji, ki želijo dosegati cilje trajnostnega razvoja.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Predmet raziskave je Sadhguru, humanist, voditelj in duhovni vodja iz Indije, ki uspešno dosega cilje trajnostnega razvoja. V članku analiziramo, kako on dojema vodenja in kvalitete vodje. Raziskava je kvalitativne narave; v njej se analizirajo zapisi, avdio in video material, ki je dostopen na spletu, katerega avtor je Sadhguru.

 

Glavne ugotovitve:

Za uspešno doseganje ciljev trajnostnega razvoja je nujna in potrebna kvaliteta vodje sposobnost samo-preobrazbe. Programi, ki želijo razvijati vodje, ki bi bili sposobni dosegati cilje trajnostnega razvoja, bi morali učiti s udeležence samo-preobrazbe. Zasnovani naj bi bili na povsem drugačnih predpostavkah kot so do sedaj zasnovani programi za razvoj vodstvenih kompetenc. Članek osvetli, kaj naj bi bile te nove predpostavke.

 

Uporabna vrednost za podjetja:

Management se lahko iz članka nauči elementov samo-transformacije, saj analiza avdio in video materialov, katerih avtor je Sadhguru, podaja bogate smernice, kako se lotiti samo-preobrazbe.

 

Revija objave:
The International Journal of Management Education, Volume 18, Issue 3, November 2020, 100426

 

Rangiranje:
JCR IF 2019: 2,354; SSE; education & educational research; 54/263(1); AJG 2018: 1

 

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: