EF » EFnet » Novice » Na seji Ekoodbora živahna razprava o vseh trajnostnih projektih Ekonomske fakultete

Na seji Ekoodbora živahna razprava o vseh trajnostnih projektih Ekonomske fakultete

12.11.2020

V četrtek, 5. novembra 2020, je potekala seja Ekoodbora Ekonomske fakultete.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi novih članov Ekoodbora s strani koordinatorice programa Ekošole na Ekonomski fakulteti, mag. Nataše Mulec, je udeležence nagovorila Lucija Marovt, koordinatorica Ekošole za fakultete. Poudarila je, da se Ekošola osredotoča na dve pomembni temi, Krožno gospodarstvo in Podnebne spremembe, v okviru teh dveh tem k sodelovanju vabi tudi Ekonomsko fakulteto. Dodano vrednost fakultete vidi na način, da lahko samo bodoči ekonomisti okoljske oz. trajnostne teme obravnavajo z ekonomskega vidika. Prav tako meni, da je za EF zelo primeren program Mladi poročevalci, katerega bistvo je, da se osredotoča na sodelovanje človek – narava – družba. Na te teme bi študenti lahko veliko prispevali (zaključna dela, foto, video prispevke), meni Marovtova. Zelo je pohvalila tudi aktivnosti v okviru spoznavnih srečanj za bruce v oktobru, ki so, poleg spoznavanja med seboj, preučevali tudi 17 trajnostnih ciljev Organizacije združenih narodov. Gre za velik preboj trajnostnih vsebin in primer dobre prakse. Projekt je sodelujočim na seji predstavila Manca Smolej iz Službe za kakovost, medtem ko bo vodja projekta, Sara Bleiweis Trsteniška, spoznavna srečanja za bruce predstavila kot primer dobre prakse tudi koordinatorjem srednjih šol.

Mateja Kozole, vodja kadrovske službe in avtorica projekta Urbana čebelica, je predstavila delo na avtorskem projektu Urbana čebelica v obdobju 2019/2020. V projekt Urbana čebelica smo najprej vključili otroke zaposlenih v starosti 3 do 7 let. O trajnosti želimo učiti na podlagi vzgleda. Prav čebelice so lep prikaz sožitja, solidarnosti in trajnega ter vzajemnega bivanja živali in človeka. Udeležencem je predstavila tudi Newsletter, ki smo ga vsem zaposlenim posredovali ob svetovnem dnevu čebel. V 2020/2021 bomo v projekt povabili tudi študente. Pri vključevanju študentov v projekt bo aktivno sodeloval Študentski svet Ekonomske fakultete.

Izr. prof. dr. Judita Peterlin, vodja projekta Ekobranje za ekoživljenje, je povedala, da bodo letošnje leto zaposleni in študenti vabljeni k branju knjig Creativity in Research (avtorji dela so Nicola Ulibarri, Amanda E. Cravens, izr. prof. dr. Anja Svetina Nabergoj z EF, Sebastian Kernbach, Adam Royalty) in Nerazumno vedenje (avtor je Richard H. Thaler). Knjige preteklih eko bralnih značk pa so: Razmišljanje (Daniel Kahneman), Skrivno življenje dreves (Peter Wohlleben) ter Daš in dobiš (Adam Grant). Vsako leto dodamo dve novi knjigi, prav tako vsako leto sledi okrogla tema z gosti. Tako bomo v januarju 2021 organizirali okroglo mizo z zanimivim gosti na temo letošnjih del. Izr. prof. dr. Peterlin sicer opaža, da je bralna kultura med študenti zelo nizka, zato je letos kot nagrado ponudila med Ekonomske fakultete za prvih deset študentov, ki bodo prebrali knjige. Sodelujoče na seji je povabila, da kot ambasadorji eko bralne značke v svoje vrste povabimo nove bralke in bralce. Velika dodana vrednost pa je tudi e-tutor CEK, ki je virtualno spletišče e-knjig in drugega e-gradiva na temo trajnosti, managementa, dodane bodo e-knjige za bralno značko.

Mag. Mojca Maher Pirc iz Službe za mednarodno sodelovanje je poročala, da je bilo letos v okviru predmeta Trženjska analiza, opravljenih več dobrih projektov, ki so jih pripravili študenti. Najboljši so bili tudi javno predstavljeni. Študenti so se sicer učili trženjske analize na temo okoljskega zavedanja, vprašali pa smo jih tudi, ali poznajo okoljska ravnanja Ekonomske fakultete. Na podlagi nalog smo ugotovili, da študenti ne poznajo aktivnosti EF v okviru Ekošole oz. ostalih trajnostnih vsebin. Študenti so prišli do izsledkov, da manjkajo trženjski akcijski načrt in kanali obveščanja. Gre za dobre projektne naloge, saj vsebujejo reprezentativno število vprašanih študentov. Primeren predmet za vključitev trajnostnih vsebin je še predmet projektni management. Prav tako je povedala, da letos poteka prijava projektov Green Erasmus, kjer lahko Ekonomska fakulteta ponudi vlogo prijavitelja in se prijavi projekt še z ostalimi ekofakultetami iz Slovenije, imajo pa tudi dobro mrežo partnerskih šol iz tujine, s katerimi bi lahko prijavili skupen projekt. Prav tako lahko za Erasmus študente pripravijo in jim predstavijo vsebine (v okviru dogodka Orientation week), ki potekajo v okviru Ekošole oz. druge aktivnosti z vidika trajnosti, ki jih izvajamo na fakulteti.

Kot organizacija trajnostno in okolju prijazno dobro delujemo tudi zaradi velike pomoči mag. Uroša Uraniča kot vodje Tehnične službe in celotne Tehnične službe, ki izvaja vrsto aktivnosti, da smo kot organizacija okoljsko bolj odgovorni in manj škodljivi za ožjo in širšo okolico.

Predsednik Študentskega sveta EF Aleksander Milićević je pohvalil prizadevanja, ki jih Ekonomska fakulteta vlaga v trajnostne vsebine in se zavezal, da bo ŠS EF še naprej podpiral delovanje Ekoodbora. Namestnica podpredsednika Študentskega sveta EF Sara Šmajgl je poudarila, da so navedene teme zelo zanimive tudi za tuje študente in jim je treba predstaviti navedene aktivnosti.

Zbrani so prepoznali tudi potrebo, da bi izdelali zbirnik vsebin, ki bi na enem mestu vseboval vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru Ekošole oz. aktivnosti, ki jih lahko uvrstimo pod trajnostno delovanje.

Pregledali so poročilo o delu za leto 2019/2020 in potrdili predlog akcijskega načrta za leto 2020/21.

 


Publish your comment: