EF » EFnet » EF raziskave » Sintetično-kontrolna methoda: orodje za primerjalne študije v ekonomski zgodovini

Sintetično-kontrolna methoda: orodje za primerjalne študije v ekonomski zgodovini

15.02.2022

Ključne besede:

Sintetično-kontrolna metoda,
evalvacija politik in institucionalnih sprememb,
primerjalna analiza,
trajnostni razvoj,
Venezuela.

Avtorji:

  • Rok Spruk (Univerza v Ljubljani),
  • David Gilchrist (University of Western Australia),
  • Thomas J. Emery (University of Western Australia),
  • Nuno Garoupa (George Mason University).

Namen članka
Na podlagi pregleda literature evalvacije politik in institucionalnih sprememb identificirati ključne izzive, probleme in priložnosti za izboljšavo in uporabo metode sintetično-kontrolne analize na področju kvantitativne ekonomske zgodovine z študijo primera.

Ciljna javnost:
Ekonomski zgodovinarji, statistiki, ekonometriki, ekonomisti, interdisciplinarni raziskovalci, snovalci politik, strokovnjaki za energetiko, geostrateški svetovalci, mednarodna ekonomska diplomacija, vrhnji management v podjetjih in multinacionalkah.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Sintetično-kontrolna metoda se vse pogosteje uporablja kot analitično orodje za evalvacijo vpliva ekonomskih, strukturnih, socialnih in ostalih raznovrstnih politik na ekonomske izide kot so gospodarska rast, stopnja brezposelnosti, zaloga človeškega kapitala ter številni drugi. Metoda omogoča transparentno in podatkovno-vodeno ocenjevanje kontrafaktnih scenarijev v hipotetični odsotnosti politik oz. intervencije. Navkljub široki uporabi v uporabni ekonometriji ima tovrstna neparametrična metoda številne izzive, ki se vežejo na analizo občutljivosti, prelome v diferencialnih trendih, regularizacijo uteži, ekstrapolacijo zunaj konveksnega loka ter uporabo strojnega učenja med številnimi drugimi perečimi izzivi, s katerimi se soočajo uporabni ekonometriki ter širši uporabniki metode.

Glavne ugotovitve:
Sintetično-kontrolna metoda je postaja široko dostopno in uporabno orodje v identificiranju in ocenjevanju vzročnega vpliva politik, nenadnih sprememb in intervencij na širok nabor ekonomskih in socialnih izidov. Tehnika je postala še posebej priljubljena pri ocenjevanju tovrstnih sprememb na singularno enoto v opazovanju.

Kot transparentna in podatkovno-vodena tehnika metoda cilja na konstrukcijo umetne kontrolne skupine za tretirano enoto, ki ima podobne pred-intervencijske atribute in značilnosti vendar se je istočasno intervencija ni dotaknila, kar zagotavlja smiselne pogoje za ocenjevanje kontrafaktnega scenarija s pomočjo katerega je mogoče evalvirati nekatera najbolj pereča in dolgoročna vprašanja v ekonomski zgodovini. Metoda tradicionalno deluje uspešno vse dokler kontrolna skupina izravna pred-intervencijske izide in kovariabile v največji možni meri. Navkljub rapidno hitri uporabi metode v ostalih vejah ekonomske znanosti, primerjalna ekonomska zgodovina zaostaja pri uporabi in implementaciji podatkovno-intenzivnih tehnik.
V članku kritično osvetlimo lastnosti sintetično-kontrolne metode in razpravljamo o potrebnih ter zadostnih pogojih za smiselno aplikacijo tehnike v primerljalni ekonomski zgodovini v podpor raziskovalnemu designu, s pomočjo katerega lahko odgovorimo na nekatera najbolj pereča zgodovinska vprašanja.

Potencial za uporabo metode v primerjalnem ekonomsko-zgodovinskem raziskovanju demonstriramo z ocenjevanjem učinka odkritja nafte v Venezueli leta 1920 na trajektorijo dolgoročne gospodarske rasti in razvoja Venezuele. Leta 1920 je izbruh oljne vrtine Cabimas v zvezni državi Zulia Venezueli omogočil, da je postala največja izvoznica nafte na svetu. Na podlagi vzorca 56 držav v časovnem obdobju 1870-2016 z letnimi opazovanji ocenimo kontrafaktni scenarij gospodarske rasti in razvoja Venezuela vkolikor bi pustila naftno bogastvo v zemlji.

Naše empirične ocene kažejo, da je Venezuela med leti 1920 in 1973 izkusila enormna povečanja gospodarske rasti. Leta 1973 se je vladna administracija Rafaela Caldere odločila za nacionalizacijo naftne industrije kar označuje začetno točko dolgoročne ekonomskega propada Venezuela namesto tradicionalnih razlag, ki izpostavljajo politični vzpon Huga Chaveza na oblast. Z sintetično kontrolno analizo ter primerjavo diferencialnih trendov med Venezuelo in njeno kontrolno skupino pokažemo, da gre pri odkritju naftnega bogastva v Venezueli za najhujši znan primer strmoglavljenih in uničenih ekonomskih priložnosti za gospodarsko rast, ki jih ponuja odkritje naftne in ostalih zemeljskih virov.

Uporabna vrednost za podjetja:
Sintetična kontrolna metoda ponuja zajetne priložnosti za podatkovno-vodeno in analitično podprto odločanje na podlagi evalvacije ukrepov in sprememb na ravni mikroekonomskih enot ter za ocenjevanje kontrafaktnih scenarijev. Metoda z ustrezno interpretacijo omogoča identificiranje narave učinkov ukrepov, strategij in zunanjih sprememb na poslovne kot postopnih sprememb, začasnih sprememb ali permanentnih pozitivnih ali negativnih sprememb.

Revija objave:
Journal of Economic Surveys, 2022 (in press)

Rangiranje:
JCR, Social Science Citations Index, Australian Business Deans Council Journal List (A-level), Impact factor (2020) = 4.237

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja (slika spodaj):
8, 9, 12, 16


Image gallery:

Related news

Publish your comment: