EF » EFnet » Napovedujemo » Novo v Galeriji EF | Vanda Jurković: »Onkraj videnega«

Novo v Galeriji EF | Vanda Jurković: »Onkraj videnega«

17.03.2022

Aprila 2022  bomo v Galeriji Ekonomske fakultete predstavili akademsko kiparko in slikarko ter profesorico na Katedri za dizajn i slikovne informacije v Zagrebu Vando Jurković.

»Likovni svet Vande Jurković je zasnovan v prepoznavni samosvoji likovni poetiki, ki ga akademska umetnica že več let uspešno nadgrajuje. Obsežen slikarski in kiparski opus, ki ga je ustvarila, deluje enovito, saj je sistematično usmerjen v nenehno raziskovanje izraznosti likovne podobe. Ciklus krajin, s katerimi se avtorica  predstavlja na pričujoči razstavi je osnovan v dimenziji formata A3 v tehniki kolaž papirja. Osnovo predstavlja podlaga iz črnega kartona, naslednje plasti dela pa so podane s plastmi lepljenega rastra, barv, ki dajejo delom posebno atmosfero. Z vsakim novonastalim delom umetnica nadgrajuje svoj osebni likovni slog in zdi se, da so ustvarjene likovne podobe v medsebojnih dialogih in soodvisnih odnosih vse bolj domišljene. Skozi serijo ustvarjenih del umetnica prikazuje svojo kvaliteto nenehnega raziskovanja, subtilnost zaznavanja in širino razumevanja likovnega jezika.

Formalna skladnja dela je sestavljena iz elementov, razporejenih kot strukture, ki se držijo skupaj ali ločujejo in ustvarjajo različne podobe, ki so lahko razpršene, kaotične in obenem uravnotežene površine. Kompleksni ponavljajoči se elementi so osnovani in preoblikovani v nove večje enote in optično nakazujejo poudarke znotraj vizualnega okvirja. Avtorica razkriva prizore kompleksne krajine, podane s ploskovnim pristopom oziroma z idejo, da zavestno ne vstopamo v prezentacijo tretje dimenzije.

Elemente vsakega dela vodi njihova notranja avtorska organiziranost. Redukcija elementov je definirana z geometrizacijo pri čemer črni elementi na belem ozadju dajejo moč risbi, pa tudi izrazito ekspresiven značaj izraza. Dinamični tokovi, prosti elementi ali nizi, barve, ki zapolnjujejo in dopolnjujejo okvir, skladnost in harmonija, kontrapunkti so v povezavi z ritmom kot estetskim načelom. Ritem je temeljno vodilo avtorice in jasno prežema celoto. Dovoljene so vse oblike, njihovi dotiki, njihovi spoji in njihova prepustnost. Rezultat je ekspresivna slika z intenzivnim ritmičnim gibanjem elementov.

Harmonijo oblik dopolnjuje tenkočutno izbran barvni spekter toplih tonov, ki so v sozvočju s hladnimi in skozi plastenja, medsebojna prekrivanja in odkrivanja rasterskih nanosov ustvarja skrivnostne slike. Paleta je v večini svetla, nežna, ki se na trenutke žareče razživi, predvsem pa je ustrezno umerjeno definirana v sozvočju z oblikami.

Kljub abstraktni zasnovi pa ob branju semantike dela prepoznamo kompleksno realnost kot možno tematsko izhodišče dela. Z opazovanjem pridemo do možnega prepoznavanja avtoričine interpretacije nekaterih videnih podob, a z reduciranjem elementov je nastal nekakšen znak kot simbol vidnega. Jasno je, da so okvirji formata podani kot osnovna enota, kot izhodišče, vendar notranja razporeditev elementov sledi iskanju osvoboditve od fizičnih omejitev. Formalno in vsebinsko oblikovano tkivo zagotavlja namreč različne interpretacije in branja vsebine.

Ena od interpretacij vizualnega vtisa obiskovalca je, da so to pogledi na mikrostrukture ali makrostrukture celote. Tu je prepoznavanje motivov podobno kot pri Rorschachovem besedilu. Lahko rečemo, da je delo dobra podlaga za morebitno raziskovanje univerzalne prepoznavnosti simbolov. Tako lahko sklepamo, da je ideja teh kolažev prilagajanje skladenjske-pomenske povezanosti likovne rešitve, torej je koncept del argumentirana objektivizacija izbire najkvalitetnejšega simbola glede na njen pomen in funkcionalno uporabo.

V ciklusu abstraktnih krajin je vsekakor razvidno avtoričino iskanje ustvarjalnega vznemirjenja in radovednost pri snovanju artikulacije ploskega medija ter upodobitve realnosti. Abstraktno zasnovane krajine, v katerih prepleta barvo, raster v kolažni tehniki, so plod večletnega raziskovanja likovnih prvin in njihovega izražanja medsebojnih odnosov. Tako nastajajo sistematično, predvsem pa poglobljeno subtilni likovni zapisi, v katerih se zrcalijo avtoričina najgloblja čustva, njeno dojemanje sveta ter njena razmišljanja in izražanja skozi likovni jezik. Pri umetnici ustvarjanje kompozicij poteka vselej zelo pretehtano, urejen ritem pa prenaša na celoten ciklus. Z močno izčiščenimi formami je tako izoblikovala svojstveno abstraktno pripoved, ki zrcali harmoničen, svetel in zračen likovni prostor, v katerem prevladuje pozitivna, radostna energija.

V današnji raznovrstnosti stilov in v vse bolj razširjeni uporabi različnih tehnoloških postopkov je ena od pomembnih ustvarjalnih komponent izvirnost, ki jo v sebi nedvomno nosijo likovna dela Vande Jurković in jo zato lahko upravičeno uvrstimo med eno najbolj zanimivih hrvaških ustvarjalk.«

dr. Martina Kač Nemanič

Razstavo si lahko ogledate aprila v prostorih Galerije EF.

Vljudno vabljeni!


Image gallery:

Publish your comment: