EF » EFnet » Novice » Kar sedem programov Ekonomske fakultete uvrščenih med tri najboljše na lestvicah Eduniversal Masters Ranking 2022

Kar sedem programov Ekonomske fakultete uvrščenih med tri najboljše na lestvicah Eduniversal Masters Ranking 2022

15.12.2022

V letu 2022 se na Ekonomski fakulteti lahko pohvalimo z izjemnimi dosežki kar devetih podiplomskih programov na mednarodni lestvici Eduniversal za področje Vzhodne Evrope. Naštevamo najvidnejše uvrstitve:

 

Najvišje se je na območju Vzhodne Evrope povzpel program Poslovna informatika, in to s tretjega na prvo mesto. Poleg tega na evropski lestvici drugo mesto zasedajo programi Računovodstvo in revizija, Bančni in finančni management ter Javni sektor in ekonomika okolja. Na tretje mesto območja Vzhodne Evrope pa so se uvrstili programi Management, Trženje in MBA, ki to mesto zaseda že četrto leto zapored.

Prav tako pa si peto mesto na območju Vzhodne Evrope lastita programa Mednarodno poslovanje in Ekonomija, visoko deveto mesto na globalni lestvici pa program Turizem. Vse te uvrstitve štejejo kot veliko priznanje Ekonomski fakulteti, še posebej prvouvrščeni program Poslovna informatika pod vodstvom prof. dr. Mojce Indihar Štemberger.

Na mednarodni lestvici Eduniversal se ocenjuje odličnost kar 1000 najboljših poslovno-ekonomskih institucij iz 154 različnih držav. Mednarodna ranžirna lestvica Eduniversal pri razvrščanju programov poslovnih šol upošteva kakovost programa, njegovo relevantnost in rezultate ter mednarodni ugled, ki je vezan na geografsko področje. Na lestvico Eduniversal se zanaša kar 4.250.000 študentov letno, prav tako pa tudi mnoge institucije in zaposlovalci. Prav zato se je z vsega skupaj 17 uvrstitvami na tej lestvici Ekonomska fakulteta s trdim delom ponovno izpostavila kot ena najboljših šol na svetu.

Poleg devetih programov Ekonomske fakultete, ki so se v letu 2022 uvrščali na naboljša mesta na območju Vzhodne Evrope, pa se na lestvici Eduniversal 2022 v svetovnem merilu uvrščajo tudi programi:

 

Na vse uvrstitve smo izjemno ponosni.


Image gallery:

Publish your comment: