EF » EFnet » EF raziskave » Pogled v prihodnost dela: digitalna transformacija timov iz konvencionalnih v virtualne

Pogled v prihodnost dela: digitalna transformacija timov iz konvencionalnih v virtualne

21.04.2023

Avtorji objave:

 • Davor Vuchkovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Maja Zalaznik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Maciej Mitręga, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
 • Gregor Pfajfar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili?

Študija obravnava izzive digitalnega preoblikovanja timov iz običajnih v virtualna okolja. Na podlagi teorije dinamičnih zmožnosti uporabljamo 18 poglobljenih intervjujev za identifikacijo veščin in zmožnosti, ki so potrebne za uspešen prehod na ravni posameznika in organizacije.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Na individualni ravni so bile pri primerjavi običajnih in virtualnih timov ugotovljene komunikacijske razlike (tj. neformalno proti formalnemu, spontano proti strukturiranemu in sinhrono proti zaporednemu).

Na organizacijski ravni pa je ta študija identificirala več izzivov, povezanih z digitalno preobrazbo timov (npr. izzivi pri vključevanju, ovire v virtualnem okolju, strukturni izzivi, nove vloge v timu).

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Številni izzive, s katerimi se podjetja soočajo, ki so predstavljeni v rezultatih raziskave.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Managerjem in zaposlenim.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Zelo velik pomen, saj z razvojem tehnologije pričakujemo trasformacijo timov tudi v prihodnje.

Ključne besede:

 • digitalna transformacija
 • globalni virtualni timi
 • digitalne zmogljivosti
 • prenos znanja
 • organizacijska prilagoditev

Rangiranje:
JCR(2021): Q1 / AJG: 3 / EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Journal of business research (Elsevier)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

A look at the future of work: the digital transformation of teams from conventional to virtual

cilji


Related news

Publish your comment: