EF » EFnet » EF raziskave » Ocenjevanje učinkov politične nestabilnosti v nastajajočih demokracijah

Ocenjevanje učinkov politične nestabilnosti v nastajajočih demokracijah

15.09.2023

Avtorji objave:

 • Thomas Emery, University of Western Australia, UWA Business School
 • Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Če se domneva, da so institucije lahko eden od temeljnih vzrokov dolgoročnega razvoja, šteje za samoumevno, si je potem potrebno zastaviti preprosto vprašanje, ali vseprisotna in dolgotrajna politična nestabilnost spodkopava ali izboljšuje kakovost institucij.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

V tem članku preučujemo vpliv politične nestabilnosti na institucionalno kakovost. V ta namen na edinstvenem primeru Slovenije izkoristimo zaton vladnega kabineta leta 2008, ki je povzročil skoraj dve desetletji vseprisotne politične nestabilnosti, in ocenimo povprečni učinek obravnave politične nestabilnosti ter manjkajoči protifaktualni scenarij za obdobje 1996-2020. Na podlagi obsežne Bayesove analize z Metropolis-Hastingsovim algoritmom pridobimo preostalo komponento institucionalne kakovosti iz variacije vnaprej določenih neopazovanih značilnosti. Na več kot 1,5 milijona zaporednih naključnih vzorcev oblikujemo nove časovno spremenljive ocene institucionalne kakovosti na lokalni in regionalni ravni. Naše ocene razlike v razlikah in sintetične kontrolne ocene poudarjajo nenadno poslabšanje institucionalne kakovosti kot odziv na politično nestabilnost z dokazi o oslabljeni pravni državi, manj učinkovitem javnem sektorju, zmanjšani politični odgovornosti in bolj razširjenih zlorabah oblasti. Ocenjeni negativni učinki politične nestabilnosti so zanesljivi pri različnih placebo preverjanjih več kot 12 milijard placebo povprečij za spremenljivko institucionalne kakovosti z uporabo metode naključnega vzorčenja permutacije obravnave.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Z uporabo različnih sintetičnih kontrolnih specifikacij smo našli šokantne dokaze o poslabšanju institucionalne kakovosti kot odzivu na politično nestabilnost. Zlasti po blokadi strukturnih reform, ki so privedle do predčasnih volitev in odprle vrata dolgotrajni nestabilnosti, naši dokazi kažejo na zmanjšano učinkovitost državne uprave, slabšo kakovost predpisov, oslabljeno pravno državo in bistveno bolj razširjeno korupcijo. Vrsta ocenjenih specifikacij sintetičnih kontrol poudarja, da je negativni učinek politične nestabilnosti na institucionalno kakovost trajen in da obstajajo številni dokazi o razpadu institucij. V primerjavi z regionalno ravnjo podatki na lokalni ravni kažejo na določeno izboljšanje učinkovitosti lokalnih oblasti, za katero pa se zdi, da jo v celoti zasenči povečanje korupcije, oslabitev pravne države ter oslabitev mehanizmov odgovornosti. Zato naša analiza ne ponuja dokazov v podporo pozitivni vrsti politične nestabilnosti in kaže, da politična nestabilnost s tem, ko povečuje stroške sodelovanja, ne spodbuja potrebnega prilagajanja in izboljšanja institucionalne kakovosti in se zdi, kar je še posebej pobebno, da povzroči trajno degradacijo institucionalne kakovosti.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Predvsem oblikovalcem politik, zakonodajalcu, ter družboslovnim znanostim, ki yse ukvarjajo z razvojem in povečevanjem družbene blaginje.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Raziskava je izjemnega pomena za razumevanje vpliva politične stabilnosti ali pa nestabilnosti na delovanje institucij in v 5 ali 10 letih se lahko takšna nestabilnost pokaže kot eden izmed ključnih faktorjev ekonomskega kolapsa posameznih držav.

Ključne besede:

 • Politična nestabilnost
 • Institucionalna kakovost
 • Analiza latentnih spremenljivk
 • Metoda sintetičnega nadzora
 • Transakcijski stroški

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q3
 • AJG: 1
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 1 – odprava revščine
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije

Prispevek je objavljen v:
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (de Gruyter)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Estimating the effects of political instability in nascent democracies

cilji

Related news

Publish your comment: