EF » EFnet » Novice » Mednarodni študentje spoznavajo proces managementa njihovega študija

Mednarodni študentje spoznavajo proces managementa njihovega študija

11.10.2023

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo pri predmetu Management, ki poteka v angleškem jeziku, v sredo 11. oktobra 2023 predstavili managerje in managerke v delovnem okolju akademske skupnosti, s katerimi se srečujejo mednarodni študentje v naših strokovnih službah. Gospa Darja Saksida Bogataj, mag. posl. ved, vodja Službe za mednarodno sodelovanje na naši fakulteti je predstavila svoje delovno področje in izpostavila aktivnosti, v katerih lahko sodelujejo v prihodnosti naši študentje, še posebej je poudarila (mega) trende na področju mednarodnega sodelovanja, ki kažejo pomembnost razvoja globalne miselnosti naših študentov in študentk.

Predstavili smo tudi možnosti za naše študente in študentke na področju učenja kitajskega jezika in medkulturnega sodelovanja v okviru Konfucijevega inštituta. Na vajah je gospa Lidija Mancini Bolka, univ. dipl. prof. špan. in franc. jezika, strokovna sodelavka iz CEK knjižnice študentkam in študentom pokazala ključne baze, ki našim študentom pomagajo pri kvalitetnem študiju. Posebej so študentke in študentje iskali članke znotraj platforme E-tutor Management, ki je narejen za potrebe študentov in študentk pri predmetu Management v sodelovanju s kolegom Urbanom Golobom, strokovnim sodelavcem iz CEK. Gospa Lidija Mancini Bolka je posebej opozorila na pravilno navajanje virov po APA SEB LU navodilih.

Prof. dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger, izr. prof. dr. Judita Peterlin se zahvaljujemo sodelavkam in sodelavcem za sodelovanje in priložnost, da delimo njihov doprinos z našimi mednarodnimi študenti in študentkami, saj partnersko sodelovanje ne le podpre naše delo in študij naših študentov in študentk, ampak tudi oplemeniti skupno delo za isti cilj – kakovosten študij.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: