EF » EFnet » EF raziskave » Koherenca in izogibanje gotovi izgubi za standardizirane funkcije in polkopule

Koherenca in izogibanje gotovi izgubi za standardizirane funkcije in polkopule

31.01.2024

Avtorji objave:

 • Erich Peter Klement, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and Data Based Modeling
 • Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
 • Susanne Saminger-Platz, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and Data Based Modeling
 • Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Problem koherence in izogibanja gotovi izgubi je bil rešen za kvazikopule. Ali se da najti rešitvi problema tudi, če ju razširimo na standardizirane funkcije in polkopule?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Našli smo natančen pogoj, kdaj se dve standardizirani funkciji oz. polkopuli izogneta gotovi izgubi in kdaj sta koherentni. V primeru polkopul so pogoji podobni kot v primeru kvazikopul. V primeru standardiziranih funkcij pa potrebujemo še dodaten pogoj glede točk nezveznosti.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetilo nas je, da konstrukcija, ki smo jo uporabili v dokazu izreka za polkopule, deluje z zelo podobnimi pogoji kot za kvazikopule. Pri rezultatu za standardizirane funkcije pa smo morali dodati le šibek tehnični pogoj glede točk nezveznosti.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Izogibanje gotovi izgubi in koherenca sta pomembni vprašanji pri upravljanju s tveganji in v teoriji odločitev.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati lahko pripomorejo k razvoju teorije nenatančne verjetnosti.

Ključne besede:

 • kopula in kvazikopula
 • polkopula in standardizirana funkcija
 • koherenca in izogibanje gotovi izgubi
 • k-naraščajoča funkcija

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
International journal of approximate reasoning (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Coherence and avoidance of sure loss for standardized functions and semicopulas

cilji

Related news

Publish your comment: