EF » EFnet » Novice » Na UL svečano razglasili 71 novih rednih profesoric in profesorjev

Na UL svečano razglasili 71 novih rednih profesoric in profesorjev

29.01.2024

V sredo, 24. januarja 2024, je v Zbornični dvorani Rektorata Univerze v Ljubljani potekala svečana razglasitev 71 novih rednih profesoric in rednih profesorjev za leto 2023 z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Z Ekonomske fakultete so nazive prejeli trije profesorji. Nazive je podelil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Novi redni profesorji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v letu 2023 so:

  • Prof. dr. Matej Černe za področje managementa in organizacije,
  • Prof. dr. Igor Lončarski za področje denarja in financ,
  • Prof. dr. Matevž Rašković za področje mednarodnega poslovanja.

V svojem uvodnem nagovoru je rektor prof. dr. Gregor Majdič spomnil na pomebnost širjenja znanja med ljudi: »Znanost je bila v zgodovini dostikrat videna kot tista, ki odkriva nekaj nekoristnega. A večina odličnih dosežkov znanosti slej ko prej dobi svoje mesto v družbi ali v obliki inovacij, ki lajšajo naša življenja, ali v obliki znanja, ki plemeniti našo družbo in medčloveške odnose, ali pa enostavno v zavedanju, da vemo nekaj več, ali v občutjih, ki jih v nas zbudijo vrhunska umetniška dela, ki jih tudi ustvarjamo na naši univerzi.« 

Slavnostna govorca sta bila prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Matija Strlič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 

»Slovesna promocija v naziv rednega profesorja ali redne profesorice zaznamuje zadnjo, morda najpomembnejšo etapo v akademskem življenje vsakega univerzitetnega učitelja, in predstavlja neke vrste iniciacijski obred, za katerega ste se dolgo pripravljali, objavljali svoje znanstvene prispevke doma in v tujini, mentorirali mlajše kolege in preživeli kar nekaj mesecev na tujih akademskih in raziskovalnih organizacijah,« je nove redne profesorice in profesorje nagovorila prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Slavnostni govorec prof. dr. Matija Strlič je v svojem nagovoru poudaril, da bi Sloveniji pri upravljanju z znanjem koristilo več refleksije. »Po kazalnikih privlačnosti Slovenije za talent, t.i. Global Talent Competitiveness Index, počasi drsimo navzdol. Zlasti je zaskrbljujoča naša nezmožnost, da pritegnemo znanje, kjer pristanemo na neslavnem 118. mestu, kljub visokim kazalnikom, povezanim s splošnim nivojem izobrazbe ali številom znanstvenih publikacij. Po slednjem se uvrščamo na 10. mesto, pred Veliko Britanijo in precej pred ZDA. Dobra znanost torej zdaleč ni edini pomemben kriterij privlačnosti za znanje.« 

V imenu novih rednih profesoric in profesorjev sta se zahvalila prof. dr. Nataša Tul Mandić z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Andrej Ferdo Gubina s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Nataša Tul Mandić je v svojem nagovoru spomnila na pomen dne podelitve. »Danes je 24. januar, mednarodni dan izobraževanja, ki ga je decembra 2018 z resolucijo sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. S tem je želela poudariti pomen izobraževanja za mir in razvoj, saj brez pravičnega in kakovostnega vseživljenjskega izobraževanja ne bomo uspeli doseči enakopravnosti vseh ludi in prekiniti začaranega kroga revščine, nesoglasij in vojn. Zato je sodelovanje v različnih procesih izobraževanja naše pomembno poslanstvo, orav tako tudi raziskovanje, brez katerega ni napredka.«

»Kot je zapisal že Tolstoj, so si vse srečne družine podobne; pa vendar je vsak član naše profesorske družine prišel vanjo na svoj način, po svoji poti. Na nek način se tu markacije na njej končajo: konča se borba za predpisane točke citate in avtorstva. Od tu najprej utiramo nove poti, postavljamo nove markacije – za vse, ki prihajajo za nami,« je v svojem zahvalnem govoru izpostavil prof. dr. Andrej Ferdo Gubina.

Seznam vseh pa najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Foto utrinke s podelitve najdete tukaj.

Fotograf: Bor Slana, STA


Image gallery:

Publish your comment: