EF » EFnet » Napovedujemo » Na EF predmet Makroekonomsko napovedovanje in strukturna analiza v okolju obsežnih podatkov

Na EF predmet Makroekonomsko napovedovanje in strukturna analiza v okolju obsežnih podatkov

26.01.2024

Na doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede bo Profesor Dalibor Stevanović od 24. do 28. junija 2024 izvedel predmet  Makroekonomsko napovedovanje in strukturna analiza v okolju  obsežnih podatkov (Macroeconomic Forecasting and Structural Analysis in Big Data Environment).

Vsebina

Ta predmet obravnava dve osrednji temi, ki temeljita na okolju z obsežnimi podatki: (i) napovedovanje in (ii) strukturna empirična makroekonomska analiza. Prvi del (3 dni) se osredotoča na metodologije napovedovanja. Začne se z tradicionalnimi pristopi k napovedovanju in se premakne v napredno modeliranje s podatkovno bogatimi napovedmi, vključujoč širok nabor linearnih metod, kot so dinamični faktorski modeli in regularizirane napovedne regresije, ter nelinearnih tehnik, kot so regresije z ridge metodo, naključni gozd, okrepljena drevesa in nevronske mreže.

Drugi del predmeta (2 dni) o strukturni empirični makroekonomski analizi pregleda vektorske avtoregresivne modele (VAR) in modele dinamičnega stohastičnega splošnega ravnotežja (DSGE) ter nadaljuje s strukturnim modeliranjem VAR v okoljih z obsežnimi podatkov.

Predavatelj

Profesor Dalibor Stevanović je profesor na  Economics Department, ESG, Université du Québec à Montréal v Kanadi. Njegova raziskovalna področja so ekonometrija, makroekonomija, finance.

Predmet se izvaja v sodelovanju z Banko Slovenije.


Publish your comment: