EF » EFnet » EF raziskave » Razmišljanja o študiji rabe slovarjev slovenskih uporabnikov iz leta 2018: Kaj nam pripoveduje?

Razmišljanja o študiji rabe slovarjev slovenskih uporabnikov iz leta 2018: Kaj nam pripoveduje?

04.06.2024

Avtorji objave:

  • Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljana, Ekonomska fakulteta
  • Donna M. Farina, New Jersey City University
  • Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako uspešni so splošni uporabniki (študenti Ekonomske fakultete) pri iskanju manj pogostih pomenov besed v spletnem slovarju ameriške angleščine, ki je namenjen tujejezičnim uporabnikom?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Rezultati raziskave nam nudijo vpogled v učinkovitost specifičnega slovarja (Merriam–Webster Learner’s Dictionary), ki so ga študenti uporabljali. Poleg tega smo zbrali veliko podatkov o tem, kakšen pogled na slovarje imajo ti študenti in kako pristopajo k rabi slovarjev. Iz njihovih komentarjev je razvidno, da gre za »zahtevne« uporabnike z jasno oblikovanimi idejami, ki imajo visoka pričakovanja glede informacij, ki jih želijo dobiti v spletnem slovarju, in tudi glede njihovega prikaza. Na koncu predstavimo nekaj priporočil za sestavljavce slovarjev za tujejezične govorce, ki se nanašajo na izboljšanje informacije o besedni vrsti, kar bi olajšalo iskanje po slovarju, na izboljšave ponazarjalnega gradiva in na izboljšanje načina predstavitve slovarskih informacij. V članku razpravljamo tudi o ključnih mislih, ki bodo koristile sestavljavcem tovrstnih slovarjev; poudarek je zlasti na tem, kako bi morali danes študente poučevati o rabi slovarjev, če želimo, da jih bodo jutri uporabljali.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Študenti so morali prebrati devet kratkih besedil, v katerih je bila ena beseda označena. Šlo je za besedo, ki so jo poznali, vendar je bila v sobesedilu rabljena v manj poznanem pomenu. Presenetilo nas je, da so bili na začetku zelo prepričani v to, da vedo, kaj pomeni, ko pa so morali pomen dejansko poiskati v spletnem slovarju, pa so imeli z iskanjem kar nekaj težav.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Učiteljem, študentom, leksikografom, jezikoslovcem, zainteresirani javnosti.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Izboljšave na področju enojezičnih spletnih slovarjev za tujejezične govorce.

Ključne besede:

  • slovarji za tujejezične govorce
  • sposobnost iskanja po slovarju
  • slovarske razlage
  • primeri rabe
  • raba slovarjev

Rangiranje:

  • AHCI / EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 4 – kakovostno izobraževanje

Prispevek je objavljen v:
Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik (Narr Francke Attempto)

Vsebina prispevka je ob plačilu dostopna na povezavi:

Reflections on the Slovenian dictionary user study of 2018: what does it tell us?

cilji

Related news

Publish your comment: