EF » EFnet » EF raziskave » Razširitev multivariatnih podkvazikopul

Razširitev multivariatnih podkvazikopul

03.07.2024

Avtorji objave:

 • Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Matjaž Omladič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšnim pogojem mora zadoščati multivariatna podkvazikopula, da jo lahko razširimo do kvazikopule?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Vsako multivariatno podkvazikopulo, ki zadošča očitnim, a tehnično zahtevnim pogojem, lahko razširimo do kvazikopule. Opišemo vse možne kvazikopule, ki razširijo dano podkvazikopulo.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Metode krpanja s poljubno kvazikopulo, ki deluje v bivariatnem primeru, ne moremo razširiti na multivariatni primer.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Strokovni javnosti s področja verjetnostnega računa in statistike.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati raziskave bi lahko pripomogli k razvoju znanosti na področju mehke logike.

Ključne besede:

 • kopula
 • kvazikopula
 • multivariatnost
 • nenatančna kopula
 • krpanka

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Journal of mathematical analysis and applications (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Extending multivariate sub-quasi-copulas

 

cilji

Related news

Publish your comment: