EF » EFnet » EF raziskave » Vladne subvencije in vpliv objav dividend na ceno delnic podjetij

Vladne subvencije in vpliv objav dividend na ceno delnic podjetij

03.07.2024

Avtor objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšen je vpliv medijsko objavljenih napovedi dividend na donose delnic ameriških javnih podjetij, ki so prejela enkratno državno pomoč, povezano s COVID-19?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Medtem ko je COVID-19 še naprej uničeval gospodarstvo, so javna podjetja, ki so se odločila za izplačilo dividend ob uporabi državne pomoči, izkazovala negativno kumulativno abnormalno donosnost (CAR) v višini −5,3 % okoli dneva objave. NV v nadaljevanju je reakcija investitorjev na podjetja, ki so napovedala prekinitev izplačevanja dividend ob prejemanju pomoči za COVID-19 in so rezultirala v precej blažji CAR v višini približno −1,2 %.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Da je intenzivnost medijskega poročanja najvplivnejši dejavnik na donosnost delnic podjetij.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Študija vedenja prejemnikov subvencij javnih podjetij je ustvarila nove vpoglede, ki so koristni za oblikovanje prihodnjih programov nujnega posojanja.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati raziskave bodo prispevali k razumevanju povezave med državno pomočjo, dividendno politiko in donosnostjo delnic podjetij.

Ključne besede:

  • Državne pomoči
  • COVID-19
  • Dividendna politika
  • Sentiment vlagateljev
  • Delniški trgi

Rangiranje:

  • AJG: 1
  • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije

Prispevek je objavljen v:
Theoretical economics letters (Scientific research)

Vsebina prispevka je ob prijavi dostopna na povezavi:

Government grants and the impact of dividend announcements on firms’ stock price

cilji

Related news

Publish your comment: