EF » EFnet » Napovedujemo

Napovedujemo

22.05.2020

Nič ni več tako, kot je bilo. Tudi v trženju. Kupec postaja vse bolj digitalen. Ker mora biti. Pa smo ponudniki na to dovolj pripravljeni? Corona virus je piramido Maslowa ponovno postavil v ospredje. Znova smo se znašli v njenih bazičnih nivojih, iščoč varnost, zadoščanje osnovnih življenjskih potreb in predvsem – zdravja. Vrednote, za katere […]

>>>

21.05.2020

Kriza je pogosto priložnost. Startupi veljajo za najagilnejši del gospodarstva, ki bi takšno priložnost lahko učinkovito izkoristili. Kakšne pa so v tem obdobju možnosti za pridobivanje sredstev, s katerimi bi startupi krizo izkoristili? V pogovoru sodelujejo Aleš Pustovrh (partner v skladu tveganega kapitala Fil Rouge Capital), Mateja Lavrič (direktorica, Kolektor Ventures), Maja Tomanič (Vidovič, direktorica, […]

>>>

19.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije DARIE MARAVIĆ z naslovom Značilnosti in vloga neotipljivega kapitala v hrvaških podjetjih s posebnim poudarkom na vlogi industrije 4.0. (The characteristics and role of intangible capital in Croatian firms with special focus on the role of Industry 4.0), ki bo potekala 29.5.2020 ob 13:00 na […]

>>>

18.05.2020, ,

*** Od torka, 19. 05. 2020, bo knjižnica med tednom odprta med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 16.00.   Omogočeno je: vračanje izposojenega gradiva (zamudnine od 10. marca do 31. maja 2020 ne računamo, vrnjeno gradivo  3 dni ostane evidentirano pri članu = zadržano), izposoja največ 5 enot predhodno naročenega gradiva po prejemu […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije MATIE TORBARINA z naslovom Vpliv človeškega obraza na pritegnitev in usmerjanje pozornosti v oglasih (Human face effect on advertisement attention grabbing and attention guiding), ki bo potekala 28.5.2020 ob 8:30 na daljavo preko »zoom« videokonference. Mentor:  prof. dr. Tomaž Kolar Termin: četrtek, 28. 5. 2020 […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije JURIJA GIACOMELLIJA z naslovom Ustvarjanje vrednosti s preoblikovanjem poslovnega modela iz linearnega v krožno gospodarstvo (Creating value through business model transformation from the linear to the circular economy), ki bo potekala 26.5.2020 ob 10:00 na daljavo preko »zoom« videokonference. Mentorica:  prof. dr. Polona Domadenik, somentor […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije AJE ROPRET HOMAR z naslovom Preučitev učinkov nenaklonjenosti izgubi pri sprejemanju okolju prijaznih odločitev s primerom iz turizma (An examination into the effects of loss aversion in pro-environmental decision making with a case from tourism), ki bo potekala 25.5.2020 ob 10:00 na daljavo preko »zoom« […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije IVANE JOVOVIĆ z naslovom Vloga ukrepov informiranja, socialnega kapitala ter finančne in energetske pismenosti za sprejemanje energetsko učinkovitih odločitev gospodinjstev (The role of informative measures, social capital, and financial and energy literacy in energy-efficient household decision making), ki bo potekala 15.5.2020 ob 17:30 na daljavo […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije KLEMNA KNEZA z naslovom Endogeni ekonomski mehanizmi neenakega razvoja (Endogenous economic mechanisms of uneven development), ki bo potekala 22.5.2020 ob 16:00 na daljavo preko »zoom« videokonference. Mentorica:  prof. dr. Andreja Jaklič (FDV UL), so-mentor: izr. prof. dr. Matjaž Koman Termin: petek, 21. 5. 2020 ob […]

>>>

14.05.2020

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije ANTONIA SADARIĆA z naslovom Ujemanje slogov navezanosti sledilcev in vodij, družbena moč vodij ter odpor sledilcev do sprememb (Leader-follower attachment style fit, leaders’ social power, and followers’ resistance to change), ki bo potekala 22.5.2020 ob 13:00 na daljavo preko »zoom« videokonference. Mentor: prof. dr. Miha […]

>>>