EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

16.02.2024

Avtorji objave: Vesna Cerkvenik-Flajs, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Detlef Schenke, Julius Kühn Institute (JKI), Berlin Diana Žele-Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Simona Korenjak-Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Anton Perpar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakuleta Gorazd Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen […]

>>>

02.02.2024

Avtorji objave: Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kakšna je natančna zgornja meja kopul za dan diagonalni odsek? Kakšna je največja možna asimetrija kopule […]

>>>

31.01.2024

Avtorji objave: Erich Peter Klement, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and Data Based Modeling Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Susanne Saminger-Platz, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and […]

>>>

31.01.2024

Avtor objave: Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Zakaj velik del znanstvene (in izobraževalne) skupnosti samo en del političnih intervencij v jezik opredeljuje kot negativni jezikovni purizem; kakšne metode uporablja pri tem? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Znanstveno in izobraževalno stroko […]

>>>

22.01.2024

Avtorji objave: Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Anamarija Kejžar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Bojan Blažica, Institut Jožef Stefan, Ljubljana Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Naša raziskovalna vprašanja so naslednja: 1: Kako […]

>>>

22.01.2024

Avtorji objave: Janez Dolšak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kateri dejavniki vplivajo na pomembnost različnih ovir in spodbujevalcev za sprejetje ukrepov energetske učinkovitosti v MSP? Katere so ključne ugotovitve […]

>>>

19.01.2024

Avtor objave: Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kateri so ključni dejavniki širšega okolja pri strateškem načrtovanju na ravni države? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Makrogeopolitični dejavniki determinirajo temeljne parametre države, vendar obstaja manevrski prostor za odločevalce na nižjih ravneh za […]

>>>

19.01.2024

Avtorji objave: Nina Ponikvar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Jakob Stemberger, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Katja Zajc Kejžar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kakšen vpliv ima vključenost podjetja v GVV na različne vidike uspešnosti poslovanja. Pri tem smo razlikovali glede na vpetost […]

>>>

18.01.2024

Avtorja objave: Jaroslaw Kantorowicz, Leiden University, Institute of Security and Global Affairs Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave? Kakšni so učinki raznovrstnih variant ekonomske liberalizacije na gospodarsko rast? Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave? V članku proučujemo prispevek institucionalnih reform k gospodarski […]

>>>

17.01.2024

Avtorji objave: Lucas Monzani, Western University, Ivey Business School Kira Bibic, Goethe University Frankfurt S. Alexander Haslam, University of Queensland, Brisbane Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, etc. Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Na kakšne načine lahko politični voditelji spodbujajo državljansko vedenje (koristno, v medsebojno pomoč usmerjeno […]

>>>