EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

11.12.2015

Ključne besede: energetska intenzivnost, poraba energije, cene energentov, davki na energente, BDP, Evropska Unija. Avtorji: Dr. Sanja Filipović, Economics Institute, Serbia Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Mirjana Radovanović, Educons University, Serbia Namen članka:  Analizirati energetsko intenzivnost v državah članicah EU-28 v obdobju 1990–2012, ugotoviti njene dejavnike ter oceniti velikost in statistično […]

>>>

09.12.2015

Ključne besede: okoljska proaktivnost, uspešnost podjetja, kvalitativna primerjalna analiza (mehka logika). Avtorji: Asist. dr. Kaja Primc, prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Namen članka:  Prispevati k boljšemu razumevanju vzročne kompleksnosti v odnosu med okoljsko proaktivnostjo in uspešnostjo podjetja ter identificirati kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k večji oziroma manjši uspešnosti podjetja. Ciljna javnost: […]

>>>

03.12.2015

Ključne besede: Matrična algebra, Jordanski trojni produkt, Homomorfizem, Hermitska matrika. Avtorji: Dr. Damjana Kokol Bukovšek in dr. Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Karakterizacija homomorfizmov Jordanskega trojnega produkta. Ciljna javnost: Matematiki. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Homomorfizmi Jordanskega trojnega produkta. Glavne ugotovitve: Karakterizacija homomorfizmov Jordanskega trojnega produkta. Revija objave: Linear & Multilinear […]

>>>

03.12.2015

Ključne besede: Deljenje prevozov, Trajnosten transport, Celoštevilsko programiranje. Avtorji: Mitja Štiglic, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Niels Agatz, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam School of Management; Martin Savelsbergh, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology; Mirko Gradišar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka:  We design and implement an algorithm […]

>>>

05.11.2015

Ključne besede: Management oskrbovalnih verig, dinamične sposobnosti, poslovni modeli, izmenjava znanj. Avtorji: prof. dr. Peter Trkman, Marko Budler, mag. gosp. inž. & prof. dr. Aleš Groznik Namen članka: Predlagati nov pristop k celovitemu managementu oskrbovalnih verig, ki temelji na ohranjanju dinamičnih sposobnosti za kontinuirano spreminjanje poslovnih modelov. Ciljna javnost: Strokovnjaki na področju managementa oskrbovalne verige […]

>>>

19.10.2015

Ključne besede: bibliometrične metode; mapiranje znanosti. Avtorji: Ivan Župič, Cobik in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen članka: Ustvariti referenco za vse raziskovalce in razvojnike, ki želijo uporabljati bibliometrične metode. Ciljna javnost: Raziskovalci in vsi ostali, ki želijo pri svojem delu uporabljati bibliometrične metode. Kratek povzetek objave: Predmet […]

>>>

30.06.2015

Ključne besede: osebnost; velikih pet; podjetnik; podjetništvo. Avtorji: Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Tina Bratkovič Kregar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management; Dr. Gangaram Singh, San Diego State University; Dr. Alex F. DeNoble, San Diego State University. Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati povezave med velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi […]

>>>

05.05.2015

Ključne besede:  agregatna produktivnost; dekompozicija. Avtorji: Marc J. Melitz, Univerza Harvard Sašo Polanec, Ekonomska fakulteta Ljubljana Namen članka: Namen članka je predlagati novo dekompozicijo agregatne produktivnosti. Ciljna javnost: Raziskovalci, državne organizacije, statistični uradi. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: V članku je predlagana nova dekompozicija spremembe agregatne produktivnosti, ki vključuje izstop in izstop podjetij. Glavne ugotovitve: Obstoječe dekompozicije […]

>>>

23.03.2015

Ključne besede: usmerjenost na stranko; management poslovnih procesov; načrt procesa storitev; servitizacija. Avtorji: Peter Trkman (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), Willem Mertens, Stijn Viaene (oba Vlerick Business School & KU Leuven), Paul Gemmel (Ghent University). Namen članka: V članku pokažemo, da morajo podjetja za uspešno uporabo managementa poslovnih procesov zelo dobro razumeti procese strank. Dostikrat […]

>>>

16.03.2015

Ključne besede: transakcijski stroški; institucije; gospodarska rast; nova institucionalna ekonomija. Avtorji: Mitja Kovač, Ekonomska fakulteta, Katedra za ekonomsko teorijo in politiko, Univerza v Ljubljani Rok Spruk, Univerza Utrecht, Katedra za ekonomsko in socialno zgodovino, in Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem identifikacije najpomembnejši institucionalnih virov transakcijskih stroškov, ki zmanjšujejo […]

>>>