EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

17.12.2019

V okviru Službe za tržno dejavnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pod organizacijo Mihe Jurenčiča, univ. dipl. prof. ter Luke Eržena, in tima pedagogov pri predmetu Temelji managementa, prof. dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger, doc. dr. Judita Peterlin, smo od 9 12. 2019 do 16. 12. 2019 organizirali obiske za gimnazijske dijake, in […]

>>>

12.12.2019

V okviru 10. okrogle mize o managementu na temo »Trendov vodenja, motiviranja in organiziranja v dobi inovativnosti« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo gostili mag. Simona Špilak, direktorico BOC Institute ter mag. Marka Kalina, vodjo poslovnega razvoja pri podjetju Geneplanet. Mag. Mark Kalin je študentom predstavil Geneplanet: »Geneplanet je vodilni evropski ponudnik inovativnih rešitev […]

>>>

04.12.2019

Pri predmetu Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah, katerega nosilka je doc. dr. Barbara Mörec, sta nas obiskala gosta iz prakse Boštjan Vegelj, mag. posl. ved, specialist za finančni kontroling v družbi Adriatic Slovenica, ter dr. Aleš Tomažin, podpredsednik poslovnega razvoja pri VouchForMe. Boštjan Vegelj, mag. posl. ved, je 5. novembra 2019, predstavil vlogo kontrolinga pri […]

>>>

06.11.2019

Na predavanjih pri dodiplomskem predmetu Business Environment, ki ga predava prof. dr. Mateja Drnovšek, nas je obiskal Sebastjan Gergeta iz slovenskega biotehnološkega podjetja GenePlanet. Podjetje razvija inovativne rešitve na podlagi genetskih analiz, ki pomagajo izboljšati življenjski slog in promovirajo preventivo. Naslednji njihov cilj je celostna platforma za spremljanje ter izboljšanje zdravja in počutja. Na podlagi podatkov in analiz bo uporabniku oblikovala osebna […]

>>>

06.11.2019

Pri predmetu Sodobno podjetništvo na podiplomskem študiju Podjetništva klasična predavanja združujemo z obiski gostov iz prakse – podjetnikov. V mesecu oktobru sta nas obiskala podjetnika iz dveh slovenskih podjetij na področju spletnih aplikacij – prehranjevanja in govora. Podjetnika sta se s študenti pogovarjala o prepoznavanju in razvijanju podjetniških priložnosti. Karlo Medjugorac je vodja produkta pri […]

>>>

06.11.2019

V ponedeljek, 4. novembra 2019, sta pri predmetu Napredni management, katerega nosilec je prof. dr. Vlado Dimovski, kot gosta iz prakse sodelovala mag. Nikolaj Petrišič (vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, MDDSZ) in gospa Vladka Komel (koordinatorica slovenske informacijske točke EU-OSHA, MDDSZ). V uvodnem delu je mag. Petrišič slušateljem predstavil zakaj sta varnost […]

>>>

25.10.2019

Pri predmetu Management nabave je asist. dr. Marko Budler v četrtek, 24. oktobra 2019, gostil Mitjo Medveščka iz Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. Gost je predstavil potek in pravne okvirje javnega naročanja, mejne vrednosti (razrede), obveznosti glede razpisov in dokumente, ki jih mora običajna prijava vsebovati. Povedano je apliciral na pogosto uporabljene […]

>>>

22.10.2019

Pri predmetih Angleški jezik za poslovne in ekonomske vede 2 na VPŠ in UPEŠ (nosilki: lekt. mag. Alenka Umek in lekt. mag. Ženja Kansky-Rožman) je 15. in 18. oktobra 2019 v okviru programa Erasmus+ gostovala predavateljica Lilija Vilkancienė z ISM University of Management and Economics iz Vilne, Litva. Izvedla je delavnico na temo Academic Writing, […]

>>>

09.10.2019

V okviru predmeta Management v turizmu, katerega nosilec je doc. dr. Kir Kuščer, je 8. oktobra 2019 predaval Marko Guček, direktor podjetja GoOpti d.o.o. Predstavil je storitev nizkocenovnih prevozov GoOpti, s katero so izredno hitro osvojili slovenski in tudi tuje trge. Predstavil je ključne smernice, katerih se držijo v podjetju in specifike poslovanja podjetja. Predavanje […]

>>>

03.07.2019

Pri predmetu Trženje v majhnih podjetjih, ki ga izvaja doc. dr. Mateja Bodlaj, je junija 2019 predaval gost iz prakse Blaž Regina, specialist za strategijo spletnega nastopa iz spletne agencije Spletnik. V predstavitvi z naslovom trženjsko komuniciranje v majhnih podjetjih je Blaž študentom Ekonomske Fakultete v Ljubljani na praktičnih primerih pokazal in razložil, na kaj naj bodo majhna podjetja pri […]

>>>