EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

15.05.2018

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilci prof. dr. Nevenka Hrovatin, izr. prof. dr. Matej Švigelj in izr. prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse. V ponedeljek, 23. aprila 2018, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih […]

>>>

11.05.2018

Pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v sredo, 9. maja 2018, kot gost iz prakse nastopil gospod Simon Leskovšek, vodja prodaje v podjetju Extra Lux. Študentom je razložil, kdo so njihovi ključni kupci ter kakšno vrednost jim nudijo v primerjavi s konkurenco. V nadaljevanju je predstavil, kako […]

>>>

09.05.2018

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 8. maja 2018, predavala gostja iz prakse gospa Štefka Eržen, vodja podpore uporabnikom v podjetju OPAL d. o. o. iz Škofje Loke. V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih […]

>>>

19.04.2018

Študentje podiplomskega programa Računovodstvo in revizija so končali s predmetom Računovodstvo javnega sektorja (nosilki prof. dr. Metka Tekavčič in doc. dr. Barbara Mörec), pri katerem so predavanja profesorjev Ekonomske fakultete prepletali z izkušnjami strokovnjakov iz prakse tega zelo kompleksnega področja. V torek, 27. februarja 2018, jih je najprej obiskal g. Samo Jereb, univ. dipl. ekon., član Evropskega […]

>>>

19.04.2018

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 17. aprila 2018, predavala gostja iz prakse Ana Pogačnik, direktorica računovodskega podjetja Infinia. V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov v proizvodnem podjetju Iskra Mehanizmi je predstavila spremljanje neposrednih in posrednih stroškov […]

>>>

19.04.2018

V sredo, 4. aprila 2018, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (prof. dr. Barbara Čater) kot gostja iz prakse sodelovala Anja Bijol iz podjetja Bijol. Tema predavanja je bilo oblikovanje cen na medorganizacijskem trgu. V prvem delu predavanja je gostja študentom predstavila, kako poteka oblikovanje cen v avtomobilski dobaviteljski panogi. To je primerjala z oblikovanjem […]

>>>

18.04.2018

V petek, 6. aprila 2018, je prof. dr. Adriana Rejc Buhovac pri predmetu Družbena odgovornost podjetja (podiplomski program Računovodstvo in revizija) gostila Lenko Puh, legendo socialnega podjetništva. Lenka je študentom predstavila skupnost Etri, v okviru katere preko različnih dejavnosti razvija delovna mesta za tudi najbolj izključene. Lenka je bila nato tudi ocenjevalka projektov z merljivimi družbenimi […]

>>>

17.04.2018

Na Ekonomski fakulteti ponovno gostuje prof. Yanthi Hutagaol-Martowidjojo iz univerze Bina Nusantara iz Jakarte, Indonezija. Prof. Hutagaol-Martowidjojo raziskovalno sodeluje s prof. Aljošo Valentinčičem, proučujeta pa trg kapitala v največji muslimanski deželi na svetu – v Indoneziji. Za primerjavo, s tržno kapitalizacijo delnic je za 75x večja od slovenskega trga kapitala, po številu prebivalcev pa 117-krat […]

>>>

10.04.2018

V ponedeljek, 26. 3. 2018, je pri predmetu Optimizacija v logistiki (nosilca predmeta: prof. dr. Peter Trkman in prof. dr. Liljana Ferbar Tratar) Tomaž Račič iz podjetja Lit Transit predstavil inteligentne prometne rešitve in njihovo uporabo za optimizacijo logistike v praksi. S študenti se je razvila zanimiva debata.

>>>

05.04.2018

Pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v petek, 30. marca 2018, potekala predstavitev krajših projektov, ki so jih študenti pripravili za podjetje Danfoss Trata. Iz podjetja so se ga udeležile štiri predstavnice: Saška Rihtaršič, Anja Babič, Metka Bašelj in Mojca Bricelj. Na začetku je Mojca Bricelj predstavila, kako se v […]

>>>