EF » EFnet » Novice

Novice

04.03.2021

Te zanima prava izkušnja LJUBLJANA MBA programa? Pridruži se nam 14.4.2021 ob 15h uri.   Predavanje enega najbolje ocenjenih predavateljev na programu, klepet s preteklimi udeleženci in odgovori na vsa vasa vprašanja. Več o dogodku in prijava> LJUBLJANA MBA je mednarodni program v angleškem jeziku in je namenjen že zaposlenim posameznikom, ki imajo za seboj delovne izkušnje. Preko […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije PETRA TRPESKEGA z naslovom Analiza odnosov med EU integracijo, bančno strukturo in obnašanjem bank v državah članicah EU in državah Zahodnega Balkana (Analysis of relationships between EU integration, banking structure and bank behaviour in the EU member states and the Western Balkan countries), ki bo […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije BOJANE MARKOVSKE KLEPEC z naslovom Vloga postherojskega vodenja in odpornosti v timski dinamiki inovacijske poti (The role of postheroic leadership and resilience in team dynamics of innovation journey), ki bo potekala 24. 3. 2021 ob 9:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije AJDE MERKUŽ z naslovom Uspevanje v sodobnem delovnem okolju: vloga organizacijskih in družinskih karakteristik (Thriving in the contemporary workplace: the role of organizational and family characteristics), ki bo potekala 15. 3. 2021 ob 15:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Mihelič […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije SAIME HAFEEZ z naslovom Vloga podjetnikove izražene strasti v oblikovanju zaznav koristnosti proizvoda v projektih množičnega financiranja (The role of the displayed passion by the entrepreneur in building perception of product usefulness in crowdfunding projects), ki bo potekala 15. 3. 2021 ob 13:00 na daljavo […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije SARE MAGA z naslovom Dejavniki in posledice uporabe pogovornih robotov s strani poslovnih kupcev (Drivers and outcomes of chatbot usage by business customers), ki bo potekala 12. 3. 2021 ob 13:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: doc. dr. Mateja Bodlaj Termin: petek, 12. 3. 2021 […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije MOJCE SIMONOVIČ z naslovom Analiza vloge kreativnosti in IT identitete pri uporabi poslovne analitike (Exploring the role of creativity and IT identity in business analytics use), ki bo potekala 12. 3. 2021 ob 10:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: prof. dr. Aleš Popovič Somentor: izr. […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije JANA PORENTE z naslovom Analiza razvojnih bank in njihovih proticikličnih ter družbeno-ekonomskih učinkov (Analysis of development banks and their counter-cyclical and socio-economic impacts), ki bo potekala 12. 3. 2021 ob 9:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: izr. prof. dr. Vasja Rant Termin: petek, 12. 3. […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije EVE MARČIČ z naslovom Teoretični model in empirična analiza dejavnikov naložb v neotipljiv kapital (A theoretical framework and an empirical analysis of the determinants of investments in intangible capital), ki bo potekala 11. 3. 2021 ob 9:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: prof. dr. Tjaša […]

>>>

04.03.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije VIKTORIJE KNAPIĆ z naslovom Vključenost delavcev v izvajanje vitke proizvodnje v malih in srednjih podjetjih (Worker involvement in lean implementation in small and medium-sized enterprises), ki bo potekala 11. 3. 2021 ob 8:30 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentorica: doc. dr. Katerina Božič Termin: četrtek, 11. […]

>>>