EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005

Ekonomska fakulteta in Univerza Cranfield uspešno sodelujeta pri izvajanju izobraževanja managerjev na področju razminiranja. Sodelovanje sta potrdili tudi s podpisom sporazuma o sodelovanju, kar za fakulteto predstavlja pomemben korak pri mednarodnem udejstvovanju. (na fotografiji: prof. dr. Trevor Taylor, predstojnik Centra za razminiranje iz Univerze v Cranfieldu in prof.dr. Maks Tajnikar, dekan Ekonomske fakultete)

>>>

13.01.2005

Dekan prof. dr. Maks Tajnikar in prodekanica za mednarodno sodelovanje prof. dr. Nevenka Hrovatin sta se sestala s prof. dr. James A. Pope-om, rektorjem European Business School. Predstavila sta vizijo Ekonomske fakultete in se pogovorila o možnostih sodelovanja. V procesu internacionalizacije in pridobivanja mednarodnih akreditacij je za Ekonomsko fakulteto mednarodno sodelovanje ključnega pomena.

>>>

13.01.2005,

Informativni dan o možnostih zaposlovanja v Veliki Britaniji in na Irskem, je na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani privabil preko 120 študentov in iskalcev zaposlitve, ki želijo svojo kariero začeti ali nadaljevati v državah EU. Možnosti zaposlovanja v Veliki Britaniji in na Irskem sta predstavila EURES svetovalca iz teh držav, ki sta poleg Švedske edini odprli […]

>>>

13.01.2005

V okviru predmeta Temelji ekonomije 2 je imel redno letno predavanje gospod Janez Lotrič . Predaval je na temo "EU, konkurenčnost slovenskega gospodarstva in položaj vodilnih slovenskih podjetij" ter poudaril je kakšen je bil položaj Petrola pred vstopom v EU in kakšne so bile njegove priprave na vstop. Po končanem predavanju se je med udeleženci […]

>>>

13.01.2005,

Dr. Tomaž Čater, asistent na Katedri za management in organizacijo, je v okviru Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete predstavil raziskavo na temo Osnov konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij, ki jo je izvedel v okviru svoje doktorske disertacije. Raziskavo je komentirala doc. dr. Maja Makovec Brenčič. Razprava je pokazala, da je tako želja kot nujnost graditi osnove konkurenčnih […]

>>>

13.01.2005,

Center za razvoj in svetovanje študentov Ekonomske fakultete (CERŠ) je organiziral posvet o praktičnem usposabljanju, na katerega so bili vabljeni predstavniki gospodarstva, predstavniki fakultet, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, medijev, študentskih organizacij in študenti. Na okrogli mizi z naslovom “Kako naj […]

>>>

13.01.2005

Dekan Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, prof. dr. Maks Tajnikar in prof. dr. Sead Kreso, dekan Ekonomske fakultete, Univerze v Sarajevu, sta podpisala sporazum o znanstvenem in pedagoškem sodelovanju. Cilj sporazuma je doseči sodelovanje med obema fakultetama na vseh področjih dejavnosti, kar zajema vzajemno povezovanje in izmenjavo visokošolskih profesorjev, sodelavcev in znanstveno raziskovalnih delavcev ter […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti je potekala otvoritev magistrskega programa ICPE (International Center for Public Enterprises in Developing Countries), kjer je udeležence sprejel tudi dekan Ekonomske fakultete prof. dr. Maks Tajnikar. V letu 2004/2005 se je v magistrski program ICPE vpisalo 20 študentov, predvsem iz azijskih držav. Več o programu ICPE si lahko preberete na spletni strani.

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti je predaval gospod Tomaž Klemenc, direktor sektorja za sprejem in spremljanje vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi. Predaval je na temo Ljubljanska borza danes in po vstopu v EU. Poudaril je, da je Ljubljanska borza že dolgo pripravljena na vstop v EU. Udeležencem predavanja je predstavil njeno poslovanje in dodal, da je bilo […]

>>>

13.01.2005

Na decembrskih podelitvah diplom programa Visoke poslovne šole je poleg dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja (na fotografiji) diplomante in goste podelitve nagovoril direktor Studia Moderna d.o.o. Sandi Češko . V svojem nagovoru je podal diplomantom Ekonomske fakultete nekaj praktičnih poslovnih nasvetov in smernic. V kulturnem programu so sodelovali dijaki Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana […]

>>>