EF » EFnet » Novice

Novice

14.03.2007

Svet RS za visoko šolstvo je 2. marca 2007 dal soglasje k izvajanju treh novih 2-letnih magistrskih študijskih programov II. stopnje: – Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu; – Management v športu (skupaj s Fakulteto za šport); – mednarodni program Turistični management E.M.T.M.-European Master in Tourism Management (skupaj z Univerzo v Gironi in Univerzo na […]

>>>

14.03.2007

Na marčevskih diskusijah smo gostili gospo Barbaro Vajda, direktorico Zavoda za turizem Ljubljana, ki je predstavila Ljubljano kot osrednjo slovensko turistično destinacijo. V začetku predavanja je gostja spregovorila o svojih izkušnjah iz obiska Berlinske turistične borze. V nadaljevanju pa je predstavila Zavod za turizem Ljubljana, neprofitno organizacijo, ki zagotavlja brezplačno svetovanje o možnostih za kongresni […]

>>>

05.03.2007

Gospodarski izziv, natečaj na katerem ekipe študentov predstavijo svoje kreativne ideje, predloge in poglede, ki se nanašajo na konkreten poslovni problem, postaja vedno bolj priljubljen, tako med študenti naše kot tudi ostalih fakultet. Dokaz za to je visoka udeležba na predstavitvi letošnjega izziva v Plavi dvorani Ekonomske fakultete, ki se ga je udeležilo skoraj 300 […]

>>>

23.02.2007

Študentje Mednarodnega rednega magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB) so vodstvu skupine Mercator uspešno predstavili izsledke zanje izdelane poglobljene raziskave po nekaterih blagovnih skupinah, pri čemer so uporabili orodje PGM (Product Group Manager). Namen njihovega dela je bil oblikovanje strategije razvoja Mercatorjevih trgovskih znamk v posameznih blagovnih skupinah. Proces upravljanja z blagovnimi skupinami in razvoj […]

>>>

23.02.2007,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je potekala že četrta Študentska poslovna konferenca. Namen konference je bil prikazati uporabnost in učinkovitost sodelovanja med študentskimi projekti in poslovno skupnostjo. Tokrat se je na ŠPK prijavilo 14 mednarodnih in 150 slovenskih študentskih projektov, kar priča o velikem zanimanju za ta dogodek. Otvoritvi, nagovorih dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja […]

>>>

13.02.2007

Ekonomska fakulteta je v petek, 9. februarja in soboto, 10. februarja odprla vrata vsem dijakom, ki jih zanima študij ekonomije. Splošna predstavitev je potekala v VD z video prenosom v MD, PD, LD in avlo fakultete. V obeh dnevih je fakulteto obiskalo preko 2500 dijakov. Dijake je na fakulteti najprej sprejela študentka Ekonomske fakultete, Anja […]

>>>

07.02.2007

Na Ekonomski fakulteti je potekal Orientation day, ki je namenjen tujim študentom. V poletnem semestru gostimo 109 tujih študentov iz 20-tih držav celega sveta, med drugimi tudi Južne Koreje, Rusije in Kanade. Sprejeli sta jih Prodekanica za mednarodno sodelovanje, prof. dr. Nevenka Hrovatin in vodja mednarodne pisarne mag. Danijela Voljč. Predstavili smo jim celotno fakulteto, […]

>>>

02.02.2007

V četrtek, 1. februarja 2007, je Raziskovalni center Ekonomske fakultete (RCEF) organiziral znanstveno-raziskovalni seminar, katerega se je udeležilo več kot 15 udeležencev. Dr. Gernot Müller (Goethe University Frankfurt) je predstavil članek, ki je bil objavljen v reviji Economic Policy, z naslovom: ”Openness and the international transmission of fiscal policy joint with Giancarlo Corsetti”.

>>>

25.01.2007

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je 23. februarja 2007 v okviru 14. mednarodne konference ENTER, ki jo organizira Mednarodna zveza za informacijsko tehnologijo, potovanje in turizem (IFITT), gostila doktorsko delavnico s področja uporabe informacijske tehnologije v turizmu. Delavnica je bila namenjena doktorskim študentom, da si izmenjajo mnenja, zamisli in da o svojih delih, predlogih za […]

>>>

25.01.2007

Ekonomska fakulteta je 23. januarja 2007 v svojih prostorih gostila doktorsko delavnico s področja uporabe informacijske tehnologije v turizmu, ki je na fakulteti potekala kot del že 14. mednarodne konference ENTER. Letošnje leto konferenca, ki jo pripravlja Mednarodna zveza za informacijsko tehnologijo, potovanje in turizem (IFITT), poteka v Cankarjevem domu v času od 24. do […]

>>>