EF » EFnet » Novice

Novice

13.01.2005

Predstavniki vodstva Ekonomske fakultete Beograd so se na dvodnevnem obisku s predstavniki vodstva Ekonomske fakultete Ljubljana pogovarjali o možnostih obojestranskega sodelovanja.

>>>

13.01.2005,

Na decemberskih podelitvah diplom je poleg dekana prof. dr. Maksa Tajnikarja diplomante dodiplomskega programa Visoka poslovna šola nagovoril tudi gospod Janez Škrabec, direktor podjetja Riko Hiše d.o.o. (na fotografiji). V kulturnem programu pa so sodelovali dijaki Srednje Glasbene in Baletne šole Ljubljana.

>>>

13.01.2005,

Tudi letos se je Ekonomska fakulteta predstavila na Študentski areni, ki je bila organizirana na Gospodarskem razstavišču. Razstavni prostor fakultete je obiskalo veliko študentov in dijakov, za našo fakulteto je bilo izrazito zanimanje za podiplomski študij. Fakulteta je na Areninem križišču posebej predstavila projekt Študentske poslovne konference (na fotografiji), katere osnoven namen je študentom in […]

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je predaval predsednik uprave NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., mag. Robert Kleindienst (na fotografiji) na temo “Praktični vidiki upravljanja premoženja v vrednostnih papirjih za slovenske vlagatelje”. Udeležencem je razložil kakšne so ključne odločitve upravitelja in kako nastaviti tveganje na tako raven, da bo sprejemljiva za vlagatelja.

>>>

13.01.2005, ,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je Milan Vodopivec (WB, FM) v okviru Slovenskega makroekonomskega foruma (SMF) predstavil rezultate raziskave “Do Market Pressures Induce Economic Efficiency: The Case of Slovenian Manufacturing, 1994-2001″. Raziskava kaže na hitro rast skupne faktorske produktivnosti (TFP) slovenskih podjetij v obdobju postopne liberalizacije. Raziskava ugotavlja, da rast TFP ni posledica sprememb v […]

>>>

13.01.2005, ,

Sašo Polanec (EF in EUI) je na znanstveno-raziskovalnem seminarju, ki se je odvijal v CISEF-u, predstavil rezultate svoje raziskave z naslovom: ‘Konvergenca navsezadnje? Empirična študija za tranzicijske države’. V svoji raziskavi je Sašo Polanec razčlenil in preveril konvergenco tranzicijskih držav v obdobju 1990 – 2002 po 4 – letnih obdobjih. Svoj pogled in konstruktivno kritiko […]

>>>

13.01.2005,

CISEF je v okvirju tradicionalnega seminarja o Denarni politiki in bankah v Sloveniji gostil guvernerja Banke Slovenije, mag. Mitjo Gasparija. Udeležencem, vodilnim bančnim in drugim finančnim strokovnjakom, je predstavil aktualne probleme denarne politike in bank v letu 2003. (na fotografiji: prof.dr. Ivan Ribnikar, programski vodja seminarja, in mag. Mitja Gaspari)

>>>

13.01.2005

Ekonomsko fakulteto so obiskali zmagovalci vseslovenskega Podjetniškega foruma, učenci 8. razreda OŠ Stogovci, in študentom 2. letnika VPŠ predstavili svoj nagrajen podjetniški načrt. Dokazali so, da je lahko podjetniški načrt, vpet v duhovit prikaz skozi igro, svež in drugačen pristop k tematiki in navdušili prisotne študente in goste. Prof. dr. Tea Petrin, ki je učence […]

>>>

13.01.2005,

Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je od 1. do 12. julija 2002 že tretje leto zapored potekala mednarodna poletna šola, ki je namenjena predvsem tujim študentom. V letošnji “Take the Best from East & West” se je 40 udeležencev, izbranih izmed 150 kandidatov, spoznavalo z značilnostmi Slovenije in njenega gospodarstva, širitvijo EU in delovanje njenih […]

>>>

13.01.2005

Posveta o praktičnem usposabljanju študentov visokih strokovnih programov, ki ga je organiziral Center za svetovanje in razvoj študentov Ekonomske fakultete (CERŠ), so se udeležili predstavniki podjetij, v katerih študentje Ekonomske fakultete opravljajo praktično usposabljanje, državna sekretarja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, državna podsekretarka Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter predstavniki visokošolskih strokovnih […]

>>>